Městská policie Hořice

Uklízejme, prosím, po svém pejskovi!

Datum: 6. 2. 2013 v 8.53

V nedávné předvánoční době jsem jako jeden z mnoha rodičů řešil, co dětem pod stromeček. Na internetu jsem objevil dětskou společenskou hru s názvem Psí hovínko. Zvědavost mi nedala, a proto jsem si tuto nabídku přečetl. Jednalo se o společenskou hru pro děti od 4 let v ceně cca 500 Kč, která je učí, jak se mají starat o svého pejska. Nejprve mně to přišlo trochu nechutné, ale pak jsem si uvědomil, že je spousta dětí, které touží po vlastním, živém  zvířátku a z nějakých důvodů si ho nemohou dovolit.

Jako strážníci Městské policie Hořice často docházíme do mateřských a základních škol, kde pořádáme s dětmi besedy. Jako jeden z mnoha bodů se snažíme v rámci prevence dětem vysvětlit, jak se chovat při napadení psem, jak se o pejsky starat a jak je venčit. V cca devítitisícovém městě jako jsou Hořice jsme za loňský rok 2012 odchytili 87 toulavých psů, jejichž další osud byl různý. Z tohoto vyplývá, že v Hořicích je mnoho „pejskařů“, ale toho si určitě všimne každý občan našeho města, který si vyrazí do města na nákup, na procházku, za sportem či zábavou. Na chodnících musíme často  kličkovat mezi psími exkrementy jako při slalomových závodech. Každý si možná ponadává, ale městu to rozhodně reklamu nedělá. Je velice těžké při naší práci přistihnout konkrétní osobu, která venčí svého miláčka a která si po něm neuklidí. Každý takový člověk by měl začít hlavně u sebe a neobhajovat se tím, že to tak dělá každý.

Nechci, aby tento článek vyzněl, jako výhrůžka ze strany Městské policie, ale chci jen připomenout, že město Hořice ve spolupráci s Městskou policií již v roce 2009 vypracovalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2009, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství města Hořice — stanovení povinnosti odstranit znečištění osobě, která ho způsobila. Porušením této obecně závazné vyhlášky se osoba dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze v tomto případě na místě udělit blokovou pokutu ve výši 1000 Kč, ve správním řízení pak až 20.000 Kč, což je jistě velký nepoměr k mizivé hodnotě jednoho igelitového pytlíku. Tak až půjdete venčit své miláčky, pamatujte na to, prosím. Vždyť šlápnutí do exkrementu nám rozhodně peníze nepřinese, jak se lidově říká, a umíte si i vy představit pro děti lepší hračku. Buďme k sobě navzájem, prosím, ohleduplní.

 

                                                                                              Stanislav Nosek, velitel Městské policie Hořice