Upozornění

Výstava Symposium ’66

Připomínáme…

CIMG5230

Výstava Symposium ’66, která je připravená k 50. výročí prvního Mezinárodního sochařského symposia, potrvá do 28.srpna. Zveme všechny, kteří její návštěvu ještě nestihli.Výstava přibližuje počátky hořické symposiální tradice, která se datuje do poloviny 60. let. Na příkladech volné tvorby prvních symposistů je předstvena geneze osmi monumentálních pískovcových skulptur, které v roce 1966 položily základ pro sochařský park na Gothardě. Návštěvníci mají jedinečnou možnost objevovat tvarovou a obsahovou příbuznost mezi komornějšími díly vystavenými v galerii a nejstaršími sochami exteriérové expozice. Jejich autoři, jugoslávský sochař Janez Lenassi, Michael Schoenholtz z Německa a čeští umělci Vadimír Preclík, Ladislav Zívr, Zdeněk Šimek a Zdena Fibichová, se s novou sochařskou zkušeností bravurně vypořádali a svými díly vytvořili kvalitativní precedent pro další hořická symposia.

MFKU Hořice 2016

program_B_2016

Plakát k festivalu

Třetí ročník Mezinárodního festivalu krásných umění Hořice 2016, se pro letošní rok koná ve spolupráci s SFA State University v Austinu (Texas) www.sfasu.edu

 

 

program_A_2016

Program festivalu

 

 

 

 

 

 

 

Frank Dituri, (IT, USA)
který také dělí svůj pracovní i soukromý život mezi Itálii a New York, je fotograf, který rád transformuje běžné věci do obrazů na pokraji nejasnosti a záhady. Frank vystavoval své práce ve Spojených státech amerických, v Evropě, v Rusku i v Asii, samostatně vystavoval v Palazzo delle Esposizioni v Římě i na benátském

Bienále. Jeho fotografie byly publikovány v mnoha prestižních mezinárodních publikacích, jako jsou New York Times, Harpers Magazine, Zoom Magazine, La Repubblica nebo Corriere Della Sera. Byl přednášejícím umělcem v rámci vzdělávacího programu Guggenheimova muzea a v současnosti vyučuje na univerzitě Libera Accademia di Belle Arti v italské Florencii. V rámci sobotní vernisáže v Galerii plastik (10. 9. 2016) představí Frank Dituri svou nově vydanou publikaci “UNEASY HALOES”.

www.frankdituri.com

Defilé a přivítání závodníků ČTT 2016

defile_CTT_2016_m

Defilé a přivítání závodníků ČTT 2016

Fotogalerie z vernisáže SYMPOSIUM ’66

Foto: Michal Ludvík

SYMPOSIUM ’66, výstava připravená k 50. výročí prvního Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v sobotu 9. července 2016. O Hořicích v kontextu výtvarných sympozií 60. let promluvil Mgr. Marcel Fišer, Ph.D., Divertimento č. 1 Wolfganga Amadea Mozarta zahrálo Klasické dechové trio bratří Šléglů a Davida Urbana.

Výstava přibližuje počátky hořické symposiální tradice, která se datuje do poloviny 60. let. Na příkladech volné tvorby prvních symposistů je předstvena geneze osmi monumentálních pískovcových skulptur, které v roce 1966 položily základ pro sochařský park na Gothardě. Návštěvníci mají jedinečnou možnost objevovat tvarovou a obsahovou příbuznost mezi komornějšími díly vystavenými v galerii a nejstaršími sochami exteriérové expozice. Jejich autoři jugoslávský sochař Janez Lenassi, Michael Schoenholtz z Německa a čeští umělci Vadimír Preclík, Ladislav Zívr, Zdeněk Šimek a Zdena Fibichová se s novou sochařskou zkušeností bravurně vypořádali a svými díly vytvořili kvalitativní precedent pro další hořická symposia.

Přednáška Jaromír Typlt

Městské muzeum a galerie Hořice Vás srdečně zve na přednášku

Čemu sochař říkal uvidění

O půlstoletí tvorby Ladislava Zívra promluví Jaromír Typlt ve čtvrtek 21. července 2016 od 19:30 hodin v Divadelním sále hořické radnice.

Přednáška je připravena v rámci oslav 50. výročí uspořádání 1. ročníku Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích.

Plakát k přednášce

Plakát k přednášce

Ladislav Zívr (1909–1980) je bezpochyby jedním z nejdůležitějších
představitelů českého moderního umění. Jako sochař se snažil využít všech podnětů, se kterými přišla evropská avantgarda – od kubismu přes surrealismus, civilismus až po imaginativní abstrakci 60. let –, a zároveň nezapomenout na nadčasové hodnoty, jaké oceňoval například u starověkých egyptských plastik nebo u pravěkých památek.
Zívrovo dílo se vyvíjeloparalelně s tvorbou takových sochařských osobností, jako byl Jacques Lipchitz, Henri Laurens, Hans Arp nebo Henri Moore, ale při tom muselo být těžce vyvzdorováno na nepříznivých politických podmínkách. Největším dosaženým úspěchem byla pro umělce účast na Bienále v Benátkách v roce 1962, ale dohodnuté zařazení plastik do sbírek Guggenheimova muzea v New Yorku mu už komunistický režim překazil.

Symposium 66

Symposium ’66, výstava připravená k 50. výročí prvního Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích

Galerie plastik, Gothardská 1639, Hořice

28. 6. – 28. 8. 2016

inaugurace výstavy: 9. července 2016 v 16 hodin

Výstava Symposium ’66, připravená u příležitosti 50. výročí prvního Mezinárodního sochařského symposia v Hořicích, osvětluje počátky hořické sympoziální tradice a přibližuje genezi monumentálních pískovcových skulptur, které v létě roku 1966 vytesali sochaři v hořickém lomu U Josefa. Mezinárodně obsazené hořické sympozium představovalo v 60. letech vůbec první akci svého druhu v Čechách a po sympoziu ve Vyšných Ružbachách (1965) druhou v Československu. Jugoslávský sochař Janez Lenassi, Michael Schoenholtz z Německa a čeští autoři Vladimír Preclík, Zdeněk Šimek, Ladislav Zívr a Zdena Fibichová vytvořili díla, která jsou pevně ukotvena v jejich autorské tvorbě poloviny 60. let. Výstava v Galerii plastik představí divákům právě výrazné práce autorských cyklů, z nichž umělci při hledání konkrétní podoby pískovcové sochy pro Hořice vycházeli. Návštěvníci hořické galerie budou mít jedinečnou možnost objevovat tvarovou a obsahovou příbuznost mezi komornějšími sochami z rozličných materiálů a rozměrnými kamennými skulpturami, které jsou trvalou součástí sochařského parku na Gothardě. Sochy na výstavu v Galerii plastik zapůjčila přední česká muzea umění i soukromí sběratelé.

Výstava Symposium ’66 v Galerii plastik potrvá od 28. června do 28. srpna 2016. Příznivce galerie upozorňujeme, že inaugurace výstavy proběhne v sobotu 9. července 2016 v 16 hodin. Termín slavnostího „otevření“ výstavy vychází vstříc harmonogramu letošního ročníku hořického sympozia. O Hořicích v souvislostech výtvarných sympozií 60. let promluví Mgr. Marcel Fišer, Ph.D. Hudební doprovod akce zajistí Klasické dechové trio, ve složení Jiří Šlégl – klarinet, Bohumír Šlégl – klarinet, David Urban – fagot.

Klasické dechové trio

Klasické dechové trio

Program 1866

plakat_1866

Plakát s programem k výročí 1866

plakat_1866_muzeum

Plakát k výstavě 1866

Přednáška

Městské muzeum a galerie Vás srdečně zve na přednášku PhDr. Evy Ulrychové: Jak se žilo v roce 1866 aneb život v Hořicích za prusko-rakouské války, která se uskuteční v Malé síni hořického muzea v pondělí 13. června od 17 hodin.

Jak se žilo v roce 1866

Plakát k přednášce

Přednáška

Přednáška historičky umění Venduly Vašátkové o sochařce Zdeně Fibichové (1933-1991)

17. 6. 2016 od 18 hodin v divadelním sále hořické radnice

Fibichova_Stela IV

Zdena Fibichová, Stéla IV, 1966, hořický pískovec, Sochařský park svatého Gotharda

Sochařka Zdena Fibichová se v roce 1966 zúčastnila 1. Mezinárodního sochařského sympozia v Hořicích. V lomu U Josefa vytesala Stélu IV, která se stala jedním z prvních objektů Sochařského parku svatého Gotharda. Následujícího roku obohatila exteriérovou galerii na gothardské stráni o monumentální pískovcovou Mašli. V roce 1968 proběhla ve Štorchově síni muzea samostatná výstava autorčiny tvorby. U příležitosti 50. výročí konání 1. Mezinárodního sympozia v Hořicích pořádá městské muzeum a galerie přednášku Zdena Fibichová: Nalézání a ztrácení. O díle významné české sochařky promluví historička umění PhDr. Vendula Vašátková 17. června od 18 hodin v divadelním sále hořické radnice.

Zdena Fibichová s japonským sochařem Ko Muraiem v lomu U Josefa v létě 1967, v popředí nedokončená socha Mašle

Zdena Fibichová s japonským sochařem Ko Muraiem v lomu U Josefa v létě 1967, v popředí nedokončená socha Mašle

Zdena Fibichová patřila spolu s Věrou Janouškovou či Evou Kmentovou k silné generaci českých sochařek, které se vyprofilovaly z ateliéru Josefa Wagnera na konci padesátých let. Po krátkém figurálním období čerpajícím z inspiračních zdrojů svého profesora se před polovinou 60. let připojuje Fibichová svými bronzovými a zejména cínovými objekty k proudu tehdy převládajících strukturálních tendencí. V roce 1965 absolvuje šestiměsíční pobyt ve francouzském Vence, kde pro sebe objeví možnosti keramické hlíny, jež se jakožto materiál stane pro tvůrčí smýšlení výtvarnice určující, neboť jí plně umožní zachytit přirozené organické procesy. Po kvalitativně slabším období 70. let, kdy se až na výjimky zcela věnovala keramickému reliéfu a dekorativním objektům, vyvíjí techniku presování keramické hlíny, z níž formuje své plastiky. Později tyto objekty obaluje do kovových sítí metodou drátování. V poslední etapě svého života, od roku 1989 začíná její výtvarný projev nést explicitní zoomorfní prvky. Paralelně se sochařskou tvorbou se již od dob studií na VŠUP vyvíjí Fibichové dvourozměrné uvažování v podobě perokreseb, tušových kreseb a později pastelů a kříd. /Vendula Vašátková/

PhDr. Vendula Vašátková vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Rigorózní práce z roku 2011 „Zdena Fibichová (1933-1991), život a dílo české sochařky“ je dosud nejucelenějším uměleckohistorickým textem, který byl sochařce věnován. Přednášku Zdena Fibichová: Nalézání a ztrácení přednesla Vendula Vašátková v rámci Kurzu dějin umění pro pokročilé v Národní galerii v Praze v lednu 2016. V Hořicích proběhne první repríza.

Plakát k přednášce

Plakát k přednášce