Hořice v Podkrkonoší 

Školy

Střední školy

 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice, ředitelka: Mgr. Hana Richtermocová; www.gozhorice.cz
  • Obory: Gymnázium a Sociální činnost — Husova 1414, Hořice, tel: 493 623 821
  • Obory: Obchodní akademie a Prodavač — Riegrova 900, Hořice, tel: 493 623 021
  • Obory: Agropodnikání a Vyšší odborná škola — Riegrova 1403, Hořice, tel: 493 623 021
 • Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice, tel: 737 646 071, ředitelka Mgr. Šárka Šandová, www.gymhorice.cz , e-mail: skola@gymhorice.cz
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, Hořice, tel: 493 623 121, ředitel: Mgr. Jiří Kopecký; www.ouhorice.cz, e-mail: info@ouhorice.cz
 • SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice, tel: 493 623 226, ředitel: Ing. Josef Moravec; www.spsks.cz

Základní a mateřské školy

 • ZŠ Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 640, ředitel: PaedDr. Kamil Vávra; http://www.zshorice.eu, e-mail: reditel@zshorice.eu
 • ZŠ a MŠ Na Daliborce, Žižkova 866, Hořice, tel: 493 623 109, ředitel  Mgr. Milan Smolík; www.nadaliborce.cz, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz
 • ZŠ Na Habru, Jablonského 865, Hořice, tel: 493 624 462, ředitel: Mgr. Roman Chalupa; www.nahabru.cz, e-mail: nahabru@seznam.cz
 • MŠ Pod Lipou, Pod Lipou 1773, Hořice, tel: 493 623 047, ředitelka: Jitka Kočová, 2 třídy, www.ms-podlipou.cz, e-mail: mspodlipou@horice.org
 • Mateřská škola, Husova 2166, Hořice, tel: 493 624 096, ředitelka: Bc. Martina Knapová, oddělení: 3 + třída logopedická a speciální třída pro děti s kombinovanými vadami, e-mail: mshusova@horice.org, www.ms-husova.cz
 • MŠ Na Habru, Jablonského 1108, Hořice, tel: 493 627 095 (řed.), 493 627 097 (2. tř.), 493 623 389 (3. tř.), 493 627 096 (jídelna), ředitelka: Mgr. Soňa Lánská, e-mail: msnahabru@horice.org, www.msnahabru.cz
 • ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí, tel: 493 696 302, ředitel: Ing. Jiří Ježek; www.zscerekvice.org , e-mail: skola@zscerekvice.org
 • ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic čp. 86, 50773 Dobrá Voda u Hořic, tel: 493 699 177, e-mail: hudkova@zsdobravoda.cz, ředitelka Mgr. Marcela Hudková, www.zsdobravoda.cz
 • ZŠ a MŠ Chodovice, tel: 724 985 324, ředitelka: Mgr. Lucie Nimsová, www.zschodovice.webnode.cz , e-mail: skolachodovice@centrum.cz
 • ZŠ a MŠ Chomutice, tel: 493 691 731, ředitel: Mgr. Hana Tulková, http://www.zsmschomutice.cz, e-mail: zschomutice@seznam.cz
 • ZŠ Jeřice, tel: 603 527 577, ředitelka: Mgr. Michaela Tomášková, http://zsjerice.webnode.cz/ , e-mail: zs.jerice@seznam.cz
 • ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín tel: 493 693 491, ředitelka: Mgr. Jana Velichová, http://www.zsmiletin.cz/, e-mail: info@zsmiletin.cz
 • ZŠ Milovice, tel: 493 698 159, ředitelka: Mgr. Jana Vavřinková, www.camp-milovice.cz , e-mail: zs.milovice@centrum.cz
 • ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř, tel: 493 691 225, ředitel: Mgr. Gabriela Pospíšilová, www.zsostromer.cz, e-mail: skola@zsostromer.cz
 • ZŠ a MŠ Podhorní Újezd a Vojice, tel: 493 697 127, ředitelka: Mgr. Jitka Jenčovská, www.podhorniujezd.cz/zakladni-skola-1/ , e-mail: zsvojice@seznam.cz
 • MŠ Jeřice, tel: 493 696 305, ředitelka: Jana Širocká, http://www.msjerice.cz, e-mail: msjerice@seznam.cz
 • MŠ Rohoznice, tel: 493 693 530, ředitelka: Alena Poláčková, www.msrohoznice.freepage.cz/uvodni-stranka/ , e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz
 • MŠ Sobčice, tel: 602 338 281, ředitelka Blanka Horníková, www.sobcice.cz/materska-skola-sobcice , e-mail: materskaskola@sobcice.net

Zřizovatelem je Kraj:

 • Základní škola, Hořice, Husova 11, tel: 493 623 089, ředitelka Mgr. Radka Hubáčková, http://www.zshorice.cz; zřizovatelem je kraj Královéhradecký; škola poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává činnost základní školy praktické (zvláštní), základní školy speciální (pomocné) a přípravného stupně základní školy speciální. 

Základní umělecké školy

 • ZUŠ, Havlíčkova 1107, Hořice, tel: 493 622 685, ředitelka: Zdenka Vaškovová, e-mail: reditelka@zushorice.cz, www.zushorice.cz
 • ZUŠ Melodie (soukromá umělecká škola), Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 710, ředitelka: Mgr.Vlasta Jahelková, e-mail: info@zusmelodie.cz, www.zusmelodie.cz

Dům dětí a mládeže

 • DDM, Žižkova 611, Hořice, (zobrazit mapu ) tel:493 623 447, ředitelka Mgr. Jaroslava Toušová, www.ddmhorice.cz e-mail: ddm.horice@worldonline.cz

Články z rubriky: Školy

 1. Den otevřených dveří v ZŠ Komenského

  • 30. 11. 2015 v 8.05, Školy, 165 Čtenářů
  • U příležitosti 170. výročí ZŠ Komenského Vás zveme na Den otevřených dveří,  který se koná ve čtvrtek 3.prosince 2015 od 9 do 12 hod. a odpoledne s tvůrčími adventními dílnami od 15 do 17 hod.

 2. Volná místa pro děti v MŠ Rohoznice

  • 11. 11. 2015 v 9.10, Školy, 274 Čtenářů
  • Vážení rodiče, dovolujeme si Vám oznámit, že v Mateřké škole v Rohoznici byla s platností od 1.9.2015 rozšířena kapacita dětí a pro školní rok 2015/16 a v současné době nabízíme ještě 3 volná místa pro děti od 2,5 let.
 3. Studenti soukromého Hořického gymnázia zvou na den otevřených dveří 5.11.

  • 26. 10. 2015 v 15.21, Školy, 305 Čtenářů
  • Studenti soukromého čtyřletého Hořického gymnázia vás srdečně zvou na den otevřených dveří 5. 11. 2015 od 16 hodin  do prostor školy v Hořicích, Blahoslavova 2105. 

 4. 20. LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MELODIE, s.r.o.

  • 26. 10. 2015 v 6.13, Školy, 251 Čtenářů
  • Rok 1995 se zapsal do života hořických občanů jako rok velkých změn. Jednou z nich bylo i založení nové soukromé Základní umělecké školy MELODIE, s.r.o. Zakladatelka a ředitelka školy paní Vlasta Jahelková naprosto přesně dokázala vystihnout čas, kdy bylo třeba udržet úroveň hudebního vzdělání nastupující generace.
 5. Den otevřených dveří ZUŠ Melodie 4.11.

  • 23. 10. 2015 v 10.35, Školy, 191 Čtenářů
  • ZUŠ Melodie Vás zve středu 4.11.2015 od 13 do 18 hod. do prostor umělecké školy (Komenského 334, Hořice) na Den otevřených dveří. Přijďte se podívat na nově zrekonstruované třídy, jejich vybavení a prostředí, ve kterém se vyučuje hudební, tanenčí a výtvarný obor.
 6. Ze školy do školy 10.11.

  • 23. 10. 2015 v 10.27, Školy, 284 Čtenářů
  • V úterý dne 10. listopadu 2015 se koná na ZŠ a MŠ Na Daliborce od 16 do 17 hod. informativní odpoledne pro žáky 9. a 8. tříd se zástupci středních škol a odborných učilišť.
 7. Školní rok zahájí I. stupeň ZŠ Komenského na své budově, II. stupeň v bývalém gymnáziu

  • 12. 8. 2015 v 10.36, Školy, 681 Čtenářů
  • Informace o zahájení školního roku 2015/2016 na ZŠ Hořice, Komenského 338
 8. Příprava na cambridgeskou jazykovou zkoušku FCE v Hořicích

  • 21. 6. 2015 v 11.57, Školy, 591 Čtenářů
  • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice vám nabízí pod vedením zkušených lektorů z Cambridge Examinations Centre v Hradci Králové půlroční kurz přípravy na cambridgeskou zkoušku FCE v délce 20 týdnů. Výuka probíhá jednou týdně 90 minut od září 2015 v ceně 1570 Kč.
 9. Anglický příměstský jazykový kurz

  • 18. 6. 2015 v 7.21, Školy, 540 Čtenářů
  • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice pořádá ve dnech 3.-7.srpna 2015 anglický příměstský jazykový kurz v učebnách školy vybavených interaktivními tabulemi. Cílem kurzu je rozšíření slovní zásoby, zautomatizování a používání mluvené angličtiny v běžné komunikaci.
 10. Májová Francie s projektem Erasmus +

  • 8. 6. 2015 v 8.07, Školy, 469 Čtenářů
  • Dne 10. května 2015 skupina studentů Gymnázia a SOŠ Hořice odcestovala společně s ředitelkou školy Hanou Richtermocovou, učitelkou angličtiny Markétou Zívrovou a panem Milanem Bubnem na první pobyt do Francie s projektem Erasmus +, jenž je podporován Evropskou Unií.

Starší články (archiv 2002-2005)