Hořice v Podkrkonoší 

Školy

Střední školy

 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice, ředitelka: Mgr. Hana Richtermocová; www.gozhorice.cz
  • Obory: Gymnázium a Sociální činnost — Husova 1414, Hořice, tel: 493 623 821
  • Obory: Obchodní akademie a Prodavač — Riegrova 900, Hořice, tel: 493 623 021
  • Obory: Agropodnikání a Vyšší odborná škola — Riegrova 1403, Hořice, tel: 493 623 021
 • Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice, tel: 737 646 071, ředitelka Mgr. Šárka Šandová, www.gymhorice.cz , e-mail: skola@gymhorice.cz
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, Hořice, tel: 493 623 121, ředitel: Mgr. Jiří Kopecký; www.ouhorice.cz, e-mail: info@ouhorice.cz
 • SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice, tel: 493 623 226, ředitel: Ing. Josef Moravec; www.spsks.cz

Základní a mateřské školy

 • ZŠ Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 640, ředitel: PaedDr. Kamil Vávra; http://www.zshorice.eu, e-mail: reditel@zshorice.eu
 • ZŠ a MŠ Na Daliborce, Žižkova 866, Hořice, tel: 493 623 109, ředitel  Mgr. Milan Smolík; www.nadaliborce.cz, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz
 • ZŠ Na Habru, Jablonského 865, Hořice, tel: 493 624 462, ředitel: Mgr. Roman Chalupa; www.nahabru.cz, e-mail: nahabru@seznam.cz
 • MŠ Pod Lipou, Pod Lipou 1773, Hořice, tel: 493 623 047, ředitelka: Jitka Kočová, 2 třídy, www.ms-podlipou.cz, e-mail: mspodlipou@horice.org
 • Mateřská škola, Husova 2166, Hořice, tel: 493 624 096, ředitelka: Bc. Martina Knapová, oddělení: 3 + třída logopedická a speciální třída pro děti s kombinovanými vadami, e-mail: mshusova@horice.org, www.ms-husova.cz
 • MŠ Na Habru, Jablonského 1108, Hořice, tel: 493 627 095 (řed.), 493 627 097 (2. tř.), 493 623 389 (3. tř.), 493 627 096 (jídelna), ředitelka: Mgr. Soňa Lánská, e-mail: msnahabru@horice.org, www.msnahabru.cz
 • ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí, tel: 493 696 302, ředitel: Ing. Jiří Ježek; www.zscerekvice.org , e-mail: skola@zscerekvice.org
 • ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic čp. 86, 50773 Dobrá Voda u Hořic, tel: 493 699 177, e-mail: hudkova@zsdobravoda.cz, ředitelka Mgr. Marcela Hudková, www.zsdobravoda.cz
 • ZŠ a MŠ Chodovice, tel: 724 985 324, ředitelka: Mgr. Lucie Nimsová, www.zschodovice.webnode.cz , e-mail: skolachodovice@centrum.cz
 • ZŠ a MŠ Chomutice, tel: 493 691 731, ředitel: Mgr. Hana Tulková, http://www.zsmschomutice.cz, e-mail: zschomutice@seznam.cz
 • ZŠ Jeřice, tel: 603 527 577, ředitelka: Mgr. Michaela Tomášková, www.zsjerice.ic.cz, e-mail: zs.jerice@seznam.cz
 • ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín tel: 493 693 491, ředitelka: Mgr. Jana Velichová, http://www.zsmiletin.cz/, e-mail: info@zsmiletin.cz
 • ZŠ Milovice, tel: 493 698 159, ředitelka: Mgr. Jana Vavřinková, www.camp-milovice.cz , e-mail: zs.milovice@centrum.cz
 • ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř, tel: 493 691 225, ředitel: Mgr. Gabriela Pospíšilová, www.zsostromer.cz, e-mail: skola@zsostromer.cz
 • ZŠ a MŠ Podhorní Újezd a Vojice, tel: 493 697 127, ředitelka: Mgr. Jitka Jenčovská, www.podhorniujezd.cz/zakladni-skola-1/ , e-mail: zsvojice@seznam.cz
 • MŠ Jeřice, tel: 493 696 305, ředitelka: Jana Širocká, http://www.msjerice.cz, e-mail: msjerice@seznam.cz
 • MŠ Rohoznice, tel: 493 693 530, ředitelka: Alena Poláčková, www.msrohoznice.freepage.cz/uvodni-stranka/ , e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz
 • MŠ Sobčice, tel: 602 338 281, ředitelka Blanka Horníková, www.sobcice.cz/materska-skola-sobcice , e-mail: materskaskola@sobcice.net

Zřizovatelem je Kraj:

 • Základní škola, Hořice, Husova 11, tel: 493 623 089, ředitelka Mgr. Radka Hubáčková, http://www.zshorice.cz; zřizovatelem je kraj Královéhradecký; škola poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává činnost základní školy praktické (zvláštní), základní školy speciální (pomocné) a přípravného stupně základní školy speciální. 

Základní umělecké školy

 • ZUŠ, Havlíčkova 1107, Hořice, tel: 493 622 685, ředitelka: Zdenka Vaškovová, e-mail: zushorice@raz-dva.cz, www.zushorice.cz
 • ZUŠ Melodie (soukromá umělecká škola), Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 710, ředitelka: Mgr.Vlasta Jahelková, e-mail: info@zusmelodie.cz, www.zusmelodie.cz

Dům dětí a mládeže

 • DDM, Žižkova 611, Hořice, (zobrazit mapu ) tel:493 623 447, ředitelka Mgr. Jaroslava Toušová, www.ddmhorice.cz e-mail: ddm.horice@worldonline.cz

Články z rubriky: Školy

 1. Zápisy dětí do prvních tříd hořických základních škol pro školní rok 2015/2016

  • 11. 12. 2014 v 15.05, Školy, 286 Čtenářů
  • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční
   zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2015/2016:
 2. Den otevřených dveří Hořického gymnázia

  • 21. 11. 2014 v 13.43, Školy, 374 Čtenářů
  • Studenti a učitelé Hořického gymnázia Vás srdečně zvou v pátek 28.11. 2014 od 16 hodin na den otevřených dveří do budovy v Blahoslavově 2105.
 3. Den otevřených dveří na Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ

  • 19. 11. 2014 v 7.55, Školy, 489 Čtenářů
  • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné zčiliště a vyšší odborná škola, Hořice Vás zve dne 28.11.2014 od 8 do 17 hod. a 29.11.2014 od 9 do 12 hod. na den otevřených dveří.
 4. Den otevřených dveří Na Habru 2014

  • 18. 11. 2014 v 10.05, Školy, 315 Čtenářů
  • Základní škola Na Habru pořádá Den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 20. 11. od 8 do 12 a od 14 do 16 hod. Zájemci si budou moci prohlédnout školu, nahlédnout do výuky a seznámit se s prací žáků a prezentací školních a mimoškolních aktivit.
 5. Velká výstava bezobratlých a den otevřených dveří v Hořickém gymnáziu

  • 13. 11. 2014 v 9.26, Školy, 739 Čtenářů
  • Hořické gymnázium ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou připravilo obrazovou výstavu bezobratlých živočichů, která bude zdarma otevřena od 25.11. do 1.12.2014 (všední dny od 8:00 — 17:00 hodin, pátek 8:00 — 18:00 hodin.).

   28.11.2014 bude zároveň probíhat den otevřených dveří pro uchazeče o studium a veřejnost.

 6. Charity Day 28.-29.11.

  • 10. 11. 2014 v 7.12, Školy, 568 Čtenářů
  • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice pořádá v Riegrově ulici čp. 1403 a 900 (budovy bývalé zemědělské školy) CHARITY DAY.
 7. Ze školy do školy bude 10. 11.

  • 3. 11. 2014 v 13.29, Školy, 697 Čtenářů
  • Nevíte, na kterou školu půjde Vaše dítě ze školy základní? Přijďte si promluvit se zástupci středních škol a odborných učilišť dne 10. 11. 2014 od 16 hodin na ZŠ a MŠ Na Daliborce. Připraveno je informativní odpoledne pro žáky 9. a 8. tříd.
 8. Dny otevřených dveří v MŠ Na Habru

  • 22. 10. 2014 v 8.03, Školy, 370 Čtenářů
  • MŠ Na Habru srdečně zve u příležitosti 90. výročí otevření školky veřejnost a zvláště předškolní děti na Dny otevřených dveří, které proběhnou v termínu 30. 10. až 1. 11. 2014. 
 9. Hořice město škol? Bohužel už jen mizející historie!

  • 11. 9. 2014 v 13.01, Školy, 565 Čtenářů
  • K městu Hořice byly v minulém století připojovány různé přívlastky, např. „Město kamenné krásy“, „Město kapesníků“, po roce 1990 potom s rozmachem trubičkářské výroby přibyl další, „Město trubiček“. Jeden přívlastek se však příliš nepoužíval, i když byl pro naše město velmi charakteristický. Bylo by to označení — „Hořice, město středních škol“.

 10. V Hospodářských novinách vyšel 1.9. článek o soukromém Hořickém gymnáziu

  • 10. 9. 2014 v 10.44, Školy, 659 Čtenářů
  • Vzdělávací underground: Rušení gymnázií a středních škol nedává smysl. Česko má málo všeobecně vzdělaných lidí a statistiky navíc ukazují, že gymnazisté mají dobré uplatnění.

Starší články (archiv 2002-2005)