Hořice v Podkrkonoší 

Školy

Střední školy

 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice, ředitelka: Mgr. Hana Richtermocová; www.gozhorice.cz
  • Obory: Gymnázium a Sociální činnost — Husova 1414, Hořice, tel: 493 623 821
  • Obory: Obchodní akademie a Prodavač — Riegrova 900, Hořice, tel: 493 623 021
  • Obory: Agropodnikání a Vyšší odborná škola — Riegrova 1403, Hořice, tel: 493 623 021
 • Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice, tel: 737 646 071, ředitelka Mgr. Šárka Šandová, www.gymhorice.cz , e-mail: skola@gymhorice.cz
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, Hořice, tel: 493 623 121, ředitel: Mgr. Jiří Kopecký; www.ouhorice.cz, e-mail: info@ouhorice.cz
 • SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice, tel: 493 623 226, ředitel: Ing. Josef Moravec; www.spsks.cz

Základní a mateřské školy

 • ZŠ Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 640, ředitel: PaedDr. Kamil Vávra; http://www.zshorice.eu, e-mail: reditel@zshorice.eu
 • ZŠ a MŠ Na Daliborce, Žižkova 866, Hořice, tel: 493 623 109, ředitel  Mgr. Milan Smolík; www.nadaliborce.cz, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz
 • ZŠ Na Habru, Jablonského 865, Hořice, tel: 493 624 462, ředitel: Mgr. Roman Chalupa; www.nahabru.cz, e-mail: nahabru@seznam.cz
 • MŠ Pod Lipou, Pod Lipou 1773, Hořice, tel: 493 623 047, ředitelka: Jitka Kočová, 2 třídy, www.ms-podlipou.cz, e-mail: mspodlipou@horice.org
 • Mateřská škola, Husova 2166, Hořice, tel: 493 624 096, ředitelka: Bc. Martina Knapová, oddělení: 3 + třída logopedická a speciální třída pro děti s kombinovanými vadami, e-mail: mshusova@horice.org, www.ms-husova.cz
 • MŠ Na Habru, Jablonského 1108, Hořice, tel: 493 627 095 (řed.), 493 627 097 (2. tř.), 493 623 389 (3. tř.), 493 627 096 (jídelna), ředitelka: Mgr. Soňa Lánská, e-mail: msnahabru@horice.org, www.msnahabru.cz
 • ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí, tel: 493 696 302, ředitel: Ing. Jiří Ježek; www.zscerekvice.org , e-mail: skola@zscerekvice.org
 • ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic čp. 86, 50773 Dobrá Voda u Hořic, tel: 493 699 177, e-mail: hudkova@zsdobravoda.cz, ředitelka Mgr. Marcela Hudková, www.zsdobravoda.cz
 • ZŠ a MŠ Chodovice, tel: 724 985 324, ředitelka: Mgr. Lucie Nimsová, www.zschodovice.webnode.cz , e-mail: skolachodovice@centrum.cz
 • ZŠ a MŠ Chomutice, tel: 493 691 731, ředitel: Mgr. Hana Tulková, http://www.zsmschomutice.cz, e-mail: zschomutice@seznam.cz
 • ZŠ Jeřice, tel: 603 527 577, ředitelka: Mgr. Michaela Tomášková, http://zsjerice.webnode.cz/ , e-mail: zs.jerice@seznam.cz
 • ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín tel: 493 693 491, ředitelka: Mgr. Jana Velichová, http://www.zsmiletin.cz/, e-mail: info@zsmiletin.cz
 • ZŠ Milovice, tel: 493 698 159, ředitelka: Mgr. Jana Vavřinková, www.camp-milovice.cz , e-mail: zs.milovice@centrum.cz
 • ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř, tel: 493 691 225, ředitel: Mgr. Gabriela Pospíšilová, www.zsostromer.cz, e-mail: skola@zsostromer.cz
 • ZŠ a MŠ Podhorní Újezd a Vojice, tel: 493 697 127, ředitelka: Mgr. Jitka Jenčovská, www.podhorniujezd.cz/zakladni-skola-1/ , e-mail: zsvojice@seznam.cz
 • MŠ Jeřice, tel: 493 696 305, ředitelka: Jana Širocká, http://www.msjerice.cz, e-mail: msjerice@seznam.cz
 • MŠ Rohoznice, tel: 493 693 530, ředitelka: Alena Poláčková, www.msrohoznice.freepage.cz/uvodni-stranka/ , e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz
 • MŠ Sobčice, tel: 602 338 281, ředitelka Blanka Horníková, www.sobcice.cz/materska-skola-sobcice , e-mail: materskaskola@sobcice.net

Zřizovatelem je Kraj:

 • Základní škola, Hořice, Husova 11, tel: 493 623 089, ředitelka Mgr. Radka Hubáčková, http://www.zshorice.cz; zřizovatelem je kraj Královéhradecký; škola poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává činnost základní školy praktické (zvláštní), základní školy speciální (pomocné) a přípravného stupně základní školy speciální. 

Základní umělecké školy

 • ZUŠ, Havlíčkova 1107, Hořice, tel: 493 622 685, ředitelka: Zdenka Vaškovová, e-mail: reditelka@zushorice.cz, www.zushorice.cz
 • ZUŠ Melodie (soukromá umělecká škola), Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 710, ředitelka: Mgr.Vlasta Jahelková, e-mail: info@zusmelodie.cz, www.zusmelodie.cz

Dům dětí a mládeže

 • DDM, Žižkova 611, Hořice, (zobrazit mapu ) tel:493 623 447, ředitelka Mgr. Jaroslava Toušová, www.ddmhorice.cz e-mail: ddm.horice@worldonline.cz

Články z rubriky: Školy

 1. Erasmus+ v Hořicích

  • 22. 4. 2016 v 9.43, Školy, 467 Čtenářů
  • Nad Hořicemi zavlály vlajky několika evropských zemí… Studenti a učitelé z Itálie, Francie, Rumunska a Turecka pracující na projektu „Ekologická udržitelnost“ navštívili město Hořice.
 2. Cesta je cíl 7.3.

  • 2. 3. 2016 v 12.48, Školy, 325 Čtenářů
  • Hořické gymnázium a Živá škola Hořice pořádají ve svých prostorách školy dne 7. 3. 2016 od 17 hodin besedu s Františkem Tichým a jeho studenty z Gymnázia Přírodní škola na téma Cesta je cíl.
 3. Prázdninový provoz MŠ v roce 2016 — aktualizováno

  • 17. 2. 2016 v 9.04, Školy, 634 Čtenářů
  • Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ dne 7.6.2016 (úterý) od 13.00 do 16.00 hodin. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích a obecních částech.
 4. Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/2017

  • 17. 2. 2016 v 7.53, Školy, 649 Čtenářů
  • Sdělujeme rodičům, že zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2016/2017 budou v jednotlivých hořických mateřských školách probíhat ve dnech 24.5.- 25.5.2016 (úterý- středa) od 9.00 do 15.00 hodin.
 5. Poprvé na lyžáčku

  • 16. 2. 2016 v 6.51, Školy, 588 Čtenářů
  • V Mateřské škole Husova v Hořicích se snažíme nadstandardně věnovat pohybovým aktivitám a péči o zdraví. Myslíme, že se nám naši vizi daří dobře realizovat. Kromě lekcí Sportovní školičky (pořádá Škola sportu, Praha), plavání, saunování, návštěv v solné jeskyni, pěších výletů do přírody, sportovní olympiády, letos přibyl „lyžáček“ (lyžařské začátky a pokroky v Herlíkovicích).
 6. Sochařsko-kamenická škola pořádá výtvarný kurz pro zájemce o studium

  • 4. 2. 2016 v 8.41, Školy, 465 Čtenářů
  • SPŠ sochařská a kamenická pořádá přípravný kurz modelování, kresby a malby, který je vhodný zvláště pro zájemce o studium na této škole, neboť cílem je příprava na talentové zkoušky. Kurz proběhne v ateliérech školy ve třech blocích (24.2., 2.3. a 9.3. 2016), a to vždy od 16 do 18 hod.
 7. Předběžné výsledky zápisů do prvních tříd 2016

  • 27. 1. 2016 v 11.17, Školy, 685 Čtenářů
  • Přinášíme předběžné výsledky po proběhlých zápisech do prvních tříd. K zápisům na  základní školy v Hořicích přišlo 128 dětí, z toho bylo podáno 17  žádostí o odklad.

 8. Den otevřených dveří na soukromém gymnáziu

  • 12. 1. 2016 v 8.16, Školy, 595 Čtenářů
  • Přijměte pozvání na další den otevřených dveří soukromého Hořického gymnázia, který se uskuteční v pátek 22. 1. 2016 od 9 do 18 hodin.

    

 9. Zápisy dětí do prvních tříd hořických základních škol pro školní rok 2016-17

  • 14. 12. 2015 v 10.40, Školy, 744 Čtenářů
  • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční
   zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2016/2017 v níže uvedených termínech.
 10. Den otevřených dveří ZŠ Na Habru 16.12.

  • 1. 12. 2015 v 7.35, Školy, 499 Čtenářů
  • Základní škola Na Habru Vás srdečně zve na Den otevřených dveří 16. prosince 2015 v časech 8:00 — 11:30 a 14:00 — 17:00 hod.

Starší články (archiv 2002-2005)