Hořice v Podkrkonoší 

Školy

Střední školy

 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice, ředitelka: Mgr. Hana Richtermocová; www.gozhorice.cz
  • Obory: Gymnázium a Sociální činnost — Husova 1414, Hořice, tel: 493 623 821
  • Obory: Obchodní akademie a Prodavač — Riegrova 900, Hořice, tel: 493 623 021
  • Obory: Agropodnikání a Vyšší odborná škola — Riegrova 1403, Hořice, tel: 493 623 021
 • Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice, tel: 737 646 071, ředitelka Mgr. Šárka Šandová, www.gymhorice.cz , e-mail: skola@gymhorice.cz
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, Hořice, tel: 493 623 121, ředitel: Mgr. Jiří Kopecký; www.ouhorice.cz, e-mail: info@ouhorice.cz
 • SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice, tel: 493 623 226, ředitel: Ing. Josef Moravec; www.spsks.cz

Základní a mateřské školy

 • ZŠ Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 640, ředitel: PaedDr. Kamil Vávra; http://www.zshorice.eu, e-mail: reditel@zshorice.eu
 • ZŠ a MŠ Na Daliborce, Žižkova 866, Hořice, tel: 493 623 109, ředitel  Mgr. Milan Smolík; www.nadaliborce.cz, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz
 • ZŠ Na Habru, Jablonského 865, Hořice, tel: 493 624 462, ředitel: Mgr. Roman Chalupa; www.nahabru.cz, e-mail: nahabru@seznam.cz
 • MŠ Pod Lipou, Pod Lipou 1773, Hořice, tel: 493 623 047, ředitelka: Jitka Kočová, 2 třídy, www.ms-podlipou.cz, e-mail: mspodlipou@horice.org
 • Mateřská škola, Husova 2166, Hořice, tel: 493 624 096, ředitelka: Bc. Martina Knapová, oddělení: 3 + třída logopedická a speciální třída pro děti s kombinovanými vadami, e-mail: mshusova@horice.org, www.ms-husova.cz
 • MŠ Na Habru, Jablonského 1108, Hořice, tel: 493 627 095 (řed.), 493 627 097 (2. tř.), 493 623 389 (3. tř.), 493 627 096 (jídelna), ředitelka: Mgr. Soňa Lánská, e-mail: msnahabru@horice.org, www.msnahabru.cz
 • ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí, tel: 493 696 302, ředitel: Ing. Jiří Ježek; www.zscerekvice.org , e-mail: skola@zscerekvice.org
 • ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic čp. 86, 50773 Dobrá Voda u Hořic, tel: 493 699 177, e-mail: hudkova@zsdobravoda.cz, ředitelka Mgr. Marcela Hudková, www.zsdobravoda.cz
 • ZŠ a MŠ Chodovice, tel: 724 985 324, ředitelka: Mgr. Lucie Nimsová, www.zschodovice.webnode.cz , e-mail: skolachodovice@centrum.cz
 • ZŠ a MŠ Chomutice, tel: 493 691 731, ředitel: Mgr. Hana Tulková, http://www.zsmschomutice.cz, e-mail: zschomutice@seznam.cz
 • ZŠ Jeřice, tel: 603 527 577, ředitelka: Mgr. Michaela Tomášková, http://zsjerice.webnode.cz/ , e-mail: zs.jerice@seznam.cz
 • ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín tel: 493 693 491, ředitelka: Mgr. Jana Velichová, http://www.zsmiletin.cz/, e-mail: info@zsmiletin.cz
 • ZŠ Milovice, tel: 493 698 159, ředitelka: Mgr. Jana Vavřinková, www.camp-milovice.cz , e-mail: zs.milovice@centrum.cz
 • ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř, tel: 493 691 225, ředitel: Mgr. Gabriela Pospíšilová, www.zsostromer.cz, e-mail: skola@zsostromer.cz
 • ZŠ a MŠ Podhorní Újezd a Vojice, tel: 493 697 127, ředitelka: Mgr. Jitka Jenčovská, www.podhorniujezd.cz/zakladni-skola-1/ , e-mail: zsvojice@seznam.cz
 • MŠ Jeřice, tel: 493 696 305, ředitelka: Jana Širocká, http://www.msjerice.cz, e-mail: msjerice@seznam.cz
 • MŠ Rohoznice, tel: 493 693 530, ředitelka: Alena Poláčková, www.msrohoznice.freepage.cz/uvodni-stranka/ , e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz
 • MŠ Sobčice, tel: 602 338 281, ředitelka Blanka Horníková, www.sobcice.cz/materska-skola-sobcice , e-mail: materskaskola@sobcice.net

Zřizovatelem je Kraj:

 • Základní škola, Hořice, Husova 11, tel: 493 623 089, ředitelka Mgr. Radka Hubáčková, http://www.zshorice.cz; zřizovatelem je kraj Královéhradecký; škola poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává činnost základní školy praktické (zvláštní), základní školy speciální (pomocné) a přípravného stupně základní školy speciální. 

Základní umělecké školy

 • ZUŠ, Havlíčkova 1107, Hořice, tel: 493 622 685, ředitelka: Zdenka Vaškovová, e-mail: reditelka@zushorice.cz, www.zushorice.cz
 • ZUŠ Melodie (soukromá umělecká škola), Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 710, ředitelka: Mgr.Vlasta Jahelková, e-mail: info@zusmelodie.cz, www.zusmelodie.cz

Dům dětí a mládeže

 • DDM, Žižkova 611, Hořice, (zobrazit mapu ) tel:493 623 447, ředitelka Mgr. Jaroslava Toušová, www.ddmhorice.cz e-mail: ddm.horice@worldonline.cz

Články z rubriky: Školy

 1. Školní rok zahájí I. stupeň ZŠ Komenského na své budově, II. stupeň v bývalém gymnáziu

  • 12. 8. 2015 v 10.36, Školy, 489 Čtenářů
  • Informace o zahájení školního roku 2015/2016 na ZŠ Hořice, Komenského 338
 2. Příprava na cambridgeskou jazykovou zkoušku FCE v Hořicích

  • 21. 6. 2015 v 11.57, Školy, 445 Čtenářů
  • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice vám nabízí pod vedením zkušených lektorů z Cambridge Examinations Centre v Hradci Králové půlroční kurz přípravy na cambridgeskou zkoušku FCE v délce 20 týdnů. Výuka probíhá jednou týdně 90 minut od září 2015 v ceně 1570 Kč.
 3. Anglický příměstský jazykový kurz

  • 18. 6. 2015 v 7.21, Školy, 390 Čtenářů
  • Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice pořádá ve dnech 3.-7.srpna 2015 anglický příměstský jazykový kurz v učebnách školy vybavených interaktivními tabulemi. Cílem kurzu je rozšíření slovní zásoby, zautomatizování a používání mluvené angličtiny v běžné komunikaci.
 4. Májová Francie s projektem Erasmus +

  • 8. 6. 2015 v 8.07, Školy, 338 Čtenářů
  • Dne 10. května 2015 skupina studentů Gymnázia a SOŠ Hořice odcestovala společně s ředitelkou školy Hanou Richtermocovou, učitelkou angličtiny Markétou Zívrovou a panem Milanem Bubnem na první pobyt do Francie s projektem Erasmus +, jenž je podporován Evropskou Unií.

 5. Školní akademie ZŠ Habr již zítra

  • 3. 6. 2015 v 9.53, Školy, 365 Čtenářů
  • Školní akademie ZŠ Habr proběhne již zítra 4.6.2015 od 17:00 hodin v Kulturním domě Koruna. Přijďte se podívat.
 6. Matematika podle Prof. Hejného — beseda na radnici 9.6.

  • 3. 6. 2015 v 9.32, Školy, 387 Čtenářů
  • V pořadí již čtvrtá beseda cyklu Jakou školu chcete pro své děti je připravena! Sejdeme se v úterý 9. června od 17 hodin v divadelním sále radnice (pozor, oproti předchozím besedám změna místa konání!!!) Věříme, že i tentokrát půjde o přínosné sdílení zkušeností, protože naše pozvání přijala certifikovaná lektorka výuky matematiky podle prof. Hejného, Mgr. Lenka Kremlíková.

 7. Dětský den v DDM 1.6.

  • 1. 6. 2015 v 8.08, Školy, 427 Čtenářů
  • Dům dětí a mládeže dnes pořádá v domečku Dětský den, na který možná i přijde kouzelník.
 8. Prázdninový provoz MŠ 2015 — POZOR ZMĚNA!

  • 28. 4. 2015 v 12.44, Školy, 1256 Čtenářů
  • Upozorňujeme rodiče, že z technických důvodů dochází ke změně termínu prázdninového provozu v MŠ, Hořice, Husova 2166 a v MŠ Pod Lipou, Hořice.
 9. Pozor — změna při zápisu dětí do MŠ

  • 17. 4. 2015 v 13.42, Školy, 1109 Čtenářů
  • Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří půjdou s dětmi k zápisu na hořické mateřské školy ve dnech 18.5-19.5.2015 (pondělí — úterý) od 9.00 do 15.00 hodin, aby si vyzvedli v mateřských školách nebo vytiskli z našeho webu (viz níže soubory ke stažení)  nové žádosti  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 10. Další z cyklu přednášek o vzdělávání Škola? Neškola!

  • 7. 4. 2015 v 15.34, Školy, 481 Čtenářů
  • Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, zve veřejnost na besedu z cyklu setkání rodičů s hosty Škola? Neškola!, která proběhne v budově školy ve čtvrtek 9. dubna 2015 od 17 hod. 

Starší články (archiv 2002-2005)