Hořice v Podkrkonoší 

Školy

Střední školy

 • Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola Hořice, ředitelka: Mgr. Hana Richtermocová; www.gozhorice.cz
  • Obory: Gymnázium a Sociální činnost — Husova 1414, Hořice, tel: 493 623 821
  • Obory: Obchodní akademie a Prodavač — Riegrova 900, Hořice, tel: 493 623 021
  • Obory: Agropodnikání a Vyšší odborná škola — Riegrova 1403, Hořice, tel: 493 623 021
 • Hořické gymnázium, Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice, tel: 737 646 071, ředitelka Mgr. Šárka Šandová, www.gymhorice.cz , e-mail: skola@gymhorice.cz
 • Odborné učiliště a Praktická škola, Havlíčkova 54, Hořice, tel: 493 623 121, ředitel: Mgr. Jiří Kopecký; www.ouhorice.cz, e-mail: info@ouhorice.cz
 • SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice, tel: 493 623 226, ředitel: Ing. Josef Moravec; www.spsks.cz

Základní a mateřské školy

 • ZŠ Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 640, ředitel: PaedDr. Kamil Vávra; http://www.zshorice.eu, e-mail: reditel@zshorice.eu
 • ZŠ a MŠ Na Daliborce, Žižkova 866, Hořice, tel: 493 623 109, ředitel  Mgr. Milan Smolík; www.nadaliborce.cz, e-mail: zs.daliborka@seznam.cz
 • ZŠ Na Habru, Jablonského 865, Hořice, tel: 493 624 462, ředitel: Mgr. Roman Chalupa; www.nahabru.cz, e-mail: nahabru@seznam.cz
 • MŠ Pod Lipou, Pod Lipou 1773, Hořice, tel: 493 623 047, ředitelka: Jitka Kočová, 2 třídy, www.ms-podlipou.cz, e-mail: mspodlipou@horice.org
 • Mateřská škola, Husova 2166, Hořice, tel: 493 624 096, ředitelka: Bc. Martina Knapová, oddělení: 3 + třída logopedická a speciální třída pro děti s kombinovanými vadami, e-mail: mshusova@horice.org, www.ms-husova.cz
 • MŠ Na Habru, Jablonského 1108, Hořice, tel: 493 627 095 (řed.), 493 627 097 (2. tř.), 493 623 389 (3. tř.), 493 627 096 (jídelna), ředitelka: Mgr. Soňa Lánská, e-mail: msnahabru@horice.org, www.msnahabru.cz
 • ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí, tel: 493 696 302, ředitel: Ing. Jiří Ježek; www.zscerekvice.org , e-mail: skola@zscerekvice.org
 • ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic čp. 86, 50773 Dobrá Voda u Hořic, tel: 493 699 177, e-mail: hudkova@zsdobravoda.cz, ředitelka Mgr. Marcela Hudková, www.zsdobravoda.cz
 • ZŠ a MŠ Chodovice, tel: 724 985 324, ředitelka: Mgr. Lucie Nimsová, www.zschodovice.webnode.cz , e-mail: skolachodovice@centrum.cz
 • ZŠ a MŠ Chomutice, tel: 493 691 731, ředitel: Mgr. Hana Tulková, http://www.zsmschomutice.cz, e-mail: zschomutice@seznam.cz
 • ZŠ Jeřice, tel: 603 527 577, ředitelka: Mgr. Michaela Tomášková, http://zsjerice.webnode.cz/ , e-mail: zs.jerice@seznam.cz
 • ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín tel: 493 693 491, ředitelka: Mgr. Jana Velichová, http://www.zsmiletin.cz/, e-mail: info@zsmiletin.cz
 • ZŠ Milovice, tel: 493 698 159, ředitelka: Mgr. Jana Vavřinková, www.camp-milovice.cz , e-mail: zs.milovice@centrum.cz
 • ZŠ E. Štorcha a MŠ Ostroměř, tel: 493 691 225, ředitel: Mgr. Gabriela Pospíšilová, www.zsostromer.cz, e-mail: skola@zsostromer.cz
 • ZŠ a MŠ Podhorní Újezd a Vojice, tel: 493 697 127, ředitelka: Mgr. Jitka Jenčovská, www.podhorniujezd.cz/zakladni-skola-1/ , e-mail: zsvojice@seznam.cz
 • MŠ Jeřice, tel: 493 696 305, ředitelka: Jana Širocká, http://www.msjerice.cz, e-mail: msjerice@seznam.cz
 • MŠ Rohoznice, tel: 493 693 530, ředitelka: Alena Poláčková, www.msrohoznice.freepage.cz/uvodni-stranka/ , e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz
 • MŠ Sobčice, tel: 602 338 281, ředitelka Blanka Horníková, www.sobcice.cz/materska-skola-sobcice , e-mail: materskaskola@sobcice.net

Zřizovatelem je Kraj:

 • Základní škola, Hořice, Husova 11, tel: 493 623 089, ředitelka Mgr. Radka Hubáčková, http://www.zshorice.cz; zřizovatelem je kraj Královéhradecký; škola poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Vykonává činnost základní školy praktické (zvláštní), základní školy speciální (pomocné) a přípravného stupně základní školy speciální. 

Základní umělecké školy

 • ZUŠ, Havlíčkova 1107, Hořice, tel: 493 622 685, ředitelka: Zdenka Vaškovová, e-mail: reditelka@zushorice.cz, www.zushorice.cz
 • ZUŠ Melodie (soukromá umělecká škola), Komenského 338, Hořice, tel: 493 623 710, ředitelka: Mgr.Vlasta Jahelková, e-mail: info@zusmelodie.cz, www.zusmelodie.cz

Dům dětí a mládeže

 • DDM, Žižkova 611, Hořice, (zobrazit mapu ) tel:493 623 447, ředitelka Mgr. Jaroslava Toušová, www.ddmhorice.cz e-mail: ddm.horice@worldonline.cz

Články z rubriky: Školy

 1. Kdo nás chrání, kdo nám pomáhá…

  • 20. 5. 2016 v 9.35, Školy, 1296 Čtenářů
  • Tento týden byl v naší mateřské škole zaměřen na bezpečnost. Děti se seznamovaly s bezpečnostními složkami, vyvrcholením byla ukázka záchranářské techniky na zahradě MŠ.
 2. Talentové zkoušky do ZUŠ Melodie 13.-24.6.

  • 16. 5. 2016 v 8.35, Školy, 94 Čtenářů
  • Základní umělecká škola Melodie, s.r.o. pořádá v termínu 13. — 24. června talentové zkoušky do oboru: hudebního, tanečního a výtvarného, a to vždy od 14 do 17 hod. na své adrese: Komenského 334, Hořice.
 3. Festival na podporu lidských práv

  • 11. 5. 2016 v 10.36, Školy, 149 Čtenářů
  • Hořické gymnázium pořádá 20. — 27. 5. 2016 Festival na podporu lidských práv.
 4. Výtvarníci ze ZUŠ Melodie vystavují na radnici

  • 5. 5. 2016 v 9.22, Školy, 128 Čtenářů
  • U příležitosti výročí 20 let od založení ZUŠ, s.r.o. Melodie je ve foyer Divadelního sálu na radnici k vidění výstavka prací výtvarného oboru školy. Na kresby, koláže, modely či keramiku se veřejnost může přijít podívat až denně, výstava potrvá do pátku 13. května 2016.

    

 5. MAS Podchlumí pořádá inspirativní setkání o vzdělání v MŠ a ZŠ

  • 3. 5. 2016 v 6.50, Školy, 281 Čtenářů
  • Místní akční skupina Podchlumí pořádá ve středu 18. května 2016 od 15 hod. v prostorách ZŠ Komenského v Hořicích společné inspirativní setkání o vzdělávání v mateřských a základních školách.
 6. Erasmus+ v Hořicích

  • 22. 4. 2016 v 9.43, Školy, 523 Čtenářů
  • Nad Hořicemi zavlály vlajky několika evropských zemí… Studenti a učitelé z Itálie, Francie, Rumunska a Turecka pracující na projektu „Ekologická udržitelnost“ navštívili město Hořice.
 7. Cesta je cíl 7.3.

  • 2. 3. 2016 v 12.48, Školy, 378 Čtenářů
  • Hořické gymnázium a Živá škola Hořice pořádají ve svých prostorách školy dne 7. 3. 2016 od 17 hodin besedu s Františkem Tichým a jeho studenty z Gymnázia Přírodní škola na téma Cesta je cíl.
 8. Prázdninový provoz MŠ v roce 2016 — aktualizováno

  • 17. 2. 2016 v 9.04, Školy, 750 Čtenářů
  • Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ dne 7.6.2016 (úterý) od 13.00 do 16.00 hodin. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích a obecních částech.
 9. Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/2017

  • 17. 2. 2016 v 7.53, Školy, 953 Čtenářů
  • Sdělujeme rodičům, že zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2016/2017 budou v jednotlivých hořických mateřských školách probíhat ve dnech 24.5.- 25.5.2016 (úterý- středa) od 9.00 do 15.00 hodin.
 10. Poprvé na lyžáčku

  • 16. 2. 2016 v 6.51, Školy, 647 Čtenářů
  • V Mateřské škole Husova v Hořicích se snažíme nadstandardně věnovat pohybovým aktivitám a péči o zdraví. Myslíme, že se nám naši vizi daří dobře realizovat. Kromě lekcí Sportovní školičky (pořádá Škola sportu, Praha), plavání, saunování, návštěv v solné jeskyni, pěších výletů do přírody, sportovní olympiády, letos přibyl „lyžáček“ (lyžařské začátky a pokroky v Herlíkovicích).

Starší články (archiv 2002-2005)