Hořice v Podkrkonoší 

Městský úřad

Adresa

 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice IČ: 00271560

Otevírací doba

Úřední dny:

pondělí a středa 8.00 — 12.00 a 13.00 — 17.00 hod.

Neúřední dny:

úterý, čtvrtek 8.00 — 15.00 hod. (schůzka po domluvě)

pátek 8.00 — 14.30 hod. (schůzka po domluvě)

Agendy běžně vyřizujeme i v neúřední dny, ale doporučujeme domluvit si schůzku předem telefonicky nebo e-mailem. V neúřední dny mohou být zaměstnanci v terénu, na poradě na Kraji nebo na povinném vzdělávání. Přehled agend:

telefon

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

E-mail/Web

Elektronická podatelna

Elektronická úřední deska

Ohlašovna úřadu

Informace o doručování písemnosti osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny městského úřadu.

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).
Oznámení o uložení a výzvy s poučením se pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu nám. Jiřího z Poděbrad 342, 50801 Hořice, se ukládají na podatelně městského úřad Hořice.
Dále pak upozorňujeme, že v souladu s právní úpravou umožňuje úřad  pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Městský úřad v Hořicích není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.
Z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvu s poučením.
V zájmu každého občana by mělo být učinění opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje (např. poštovní služby „odnosu“, „dosílky“ či zřízení P.O.Boxu na poště, zřízení datové schránky).

Správní obvod Hořice

V odkazu Úřad územního plánování jsou zveřejněny Územně analytické podklady.

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice

Odkazy na portály státní správy a samosprávy

 • www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR
 • životní situace — jak se vyřizuje žádost, věc na úřadě (do políčka hledat? zadejte např. rybářský lístek nebo sociální dávky a tím ihned dostanete nabídku týkající se vyřízení vašeho podání, vyřízení věci)
 • www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv
 • www.risy.cz Regionální informační servis
 • www.cuzk.cz Nahlížení do katastru
 • www.dtest.cz Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů (Hradec Králové)

 

Články z rubriky: Městský úřad

 1. Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel

  • 12. 8. 2016 v 10.22, Městský úřad, 258 Čtenářů
  • Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1. listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.

 2. Odbor dopravy bude 11.7. uzavřen

  • 30. 6. 2016 v 8.03, Městský úřad, 387 Čtenářů
  • Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 11. července 2016 po celý den odbor dopravy uzavřen. Následující den, tj. 12. července, bude prodloužena otevírací doba pro veřejnost do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
 3. Další možnost získat biopopelnici

  • 10. 6. 2016 v 7.59, Městský úřad, 434 Čtenářů
  • Od čtvrtka 9. 6. 2016 si můžete na finančním odboru (u pí. Šedové, 2.patro) zakoupit biopopelnici za cenu 850,- Kč. Nová biopopelnice Vám bude po zaplacení vydána na podatelně Městského úřadu.

    

 4. Informace pro voliče — volby do Senátu Parlamentu ČR

  • 16. 5. 2016 v 9.40, Městský úřad, 317 Čtenářů
  • Soubežně s volbami do zastupitelstev krajů se v našem volebním obvodu konají také volby do Senátu Parlamentu ČR, t.j. ve dnech 7. — 8. října 2016 (případné druhé kolo 14. — 15. října 2016). Již nyní lze požádat v místě trvalého bydliště o vydání voličského průkazu.
 5. Informace pro voliče — volby do zastupitelstev krajů

  • 16. 5. 2016 v 9.32, Městský úřad, 278 Čtenářů
  • Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 7. — 8. října 2016. Volič, který ve dnech voleb nebude moci volit ve "svém" volebním okrsku, již nyní může požádat v místě trvalého bydliště o vydání voličského průkazu.
 6. Ztráty a nálezy k 3.5.2016

  • 3. 5. 2016 v 15.18, Městský úřad, 1177 Čtenářů
  • V souborech ke stažení je přehled Ztrát a nálezů, které jsou uložené na Městském úřadu v Hořicích ke dni 3.5.2016.
 7. Biopopelnice nabízí město zdarma, včetně svozu

  • 4. 4. 2016 v 15.39, Městský úřad, 678 Čtenářů
  • Město dnešním dnem zjednodušuje žádosti o tzv. biopopelnice. Nově mohou požádat i občané, kteří v nedávné době získali od města kompostéry. Biopopelnice jsou zdarma a svozy budou od května zajištěny prostřednictvím Technických služeb Hořice. Svozy budou bezplatné. Žádá se od 30. 3. 2016 přímo na podatelně úřadu nebo prostřednictvím e-mailu podatelna@horice.org. Pro zájemce je k dispozici pouze 70 ks hnědých popelnic.

 8. Zahájení oprav Otakarovy, Štafovy a části Kollárovy, poslední výzva – plynovodní přípojky

  • 31. 3. 2016 v 9.26, Městský úřad, 500 Čtenářů

  • Město Hořice společně s VOS a.s. Jičín plánuje v letošním roce zahájit opravu a výstavbu podzemních inženýrských sítí v ulicích Otakarova, Štafova a části Kollárovy ulice.
 9. Nové nálezy: telefon Nokia a náušnice — aktualizace 14.3.

  • 11. 3. 2016 v 9.09, Městský úřad, 478 Čtenářů
  • Další dva nálezy hlásí Správní odbor Městského úřadu Hořice. Tentokráte se jedná o mobilní telefon zn. NOKIA 5230, bez SIM karty a jednu náušnici ze žlutého kovu.
 10. Ve čtvrtek 10.3. odstávka veškerých agend městského úřadu

  • 4. 3. 2016 v 6.52, Městský úřad, 427 Čtenářů
  • Ve čvrtek 10.3.2016 dojde na městském úřadě v Hořicích od 10:00 hod. k odstávce veškerých elektronických systémů využívajících externích dodavatelů služeb. Mimo provoz budou mimo jiné veškeré agendy na odborech dopravy, živnosti, správním včetně pracovišť Czech Pointu.

Starší články (archiv 2002-2005)