Hořice v Podkrkonoší 

Městský úřad

Adresa

 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice IČ: 00271560

Otevírací doba

Úřední dny:

pondělí a středa 8.00 — 12.00 a 13.00 — 17.00 hod.

Neúřední dny:

úterý, čtvrtek 8.00 — 15.00 hod. (schůzka po domluvě)

pátek 8.00 — 14.30 hod. (schůzka po domluvě)

Agendy běžně vyřizujeme i v neúřední dny, ale doporučujeme domluvit si schůzku dopředu telefonicky nebo e-mailem. V neúřední dny mohou být zaměstnanci v terénu, na poradě na Kraji nebo na povinném vzdělávání. Přehled agend:

telefon

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

E-mail/Web

Elektronická podatelna

Elektronická úřední deska

Správní obvod Hořice

V odkazu Úřad územního plánování jsou zveřejněny Územně analytické podklady.

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice

Odkazy na portály státní správy a samosprávy

 • www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR
 • životní situace — jak se vyřizuje žádost, věc na úřadě (do políčka hledat? zadejte např. rybářský lístek nebo sociální dávky a tím ihned dostanete nabídku týkající se vyřízení vašeho podání, vyřízení věci)
 • www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv
 • www.risy.cz Regionální informační servis
 • www.cuzk.cz Nahlížení do katastru
 • www.dtest.cz Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů (Hradec Králové)

 

Články z rubriky: Městský úřad

 1. Šmejdi řádili v Hořicích — buďme opatrní

  • 17. 8. 2015 v 15.19, Městský úřad, 1041 Čtenářů
  • Až dnes jsme se dozvěděli o tom, že minulý týden ve čtvrtek 13.8. zažila starší paní nájezd šmejdů — podomních prodejců, kteří se vnutili do jejího domu. Muž a žena, slušně oblečeni, v lepším autě, hned argumentovali, že jí jdou pomoci. Muž vlezl až do ložnice, kde prohledal matraci a se slovy, že se na ní musí špatně spát, paní doporučil, že pro sebe musí v tomto směru něco udělat. Přestože protestovala, nic nezmohla.

 2. V Hořicích přibylo míst, kde lidé nesmí pít alkohol na veřejnosti

  • 17. 8. 2015 v 9.41, Městský úřad, 907 Čtenářů
  • Počet míst, kde je vyhláškou zakázaná konzumace alkoholu na veřejnosti, se na pomyslné mapě Hořic rozšiřuje. Radnice tak reaguje na podněty místních obyvatel a městských strážníků, kteří se potýkali s nevhodným chováním problémových lidí v blízkosti školských zařízení, dětských hřišť nebo frekventované oblasti autobusového nádraží. Vyhláška 2/2015 platí od 18. července 2015 a navazuje na vyhlášku z roku 2009. Pro rychlý přehled doporučujeme shlédnout přílohu s mapkami. 

 3. Zalévání vodou z vodovodu není prozatím zakázané, ale upozornění na šetrnější zacházení platí

  • 7. 8. 2015 v 14.10, Městský úřad, 797 Čtenářů
  • Městský úřad vydal 23. července upozornění na šetrnější zacházení s vodou ze všech zdrojů, včetně vodovodu. Zhoršením klimatických podmínek přišel 5. srpna zákaz odběru vody z vodních toků, nádrží a domovních studní pro jiné, než pitné účely či osobní hygienu. Za porušení této vyhlášky mohou být uvaleny sankce. Tento zákaz se nevztahuje na používání vody z vodovodního řadu.

 4. Zákaz odběru vody z vodních toků, nádrží a domovních studní pro jiné, než pitné účely

  • 5. 8. 2015 v 10.44, Městský úřad, 1478 Čtenářů
  • Vodoprávní úřad MěÚ Hořice dnes vydal formou veřejné vyhlášky Opatření obecné povahy při nedostatku vody, kterým se v celém správním obvodu ORP Hořice zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a také odběr podzemních vod z domovních studní pro jiné než pitné účely a potřebu osobní hygieny občanů. Zákaz se týká všech 29 obcí Hořicka. Jednotlivé obecní úřady vyvěsí vyhlášku na svých úředních deskách. Opatření nabývá účinnosti dnešním dnem vyvěšení 5.8.2015 — více viz příloha. Tato situace může vést k vážnému ohrožení veřejného zájmu, to je k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a ohrožení funkcí vodních toků. AKTUALIZOVÁNO 14.8.

 5. Upozornění na šetrnější zacházení s vodou

  • 23. 7. 2015 v 14.37, Městský úřad, 992 Čtenářů
  • Vzhledem ke stávajícímu suchému období v měsíci červenci 2015 a na základě nepříznivé hydrologické situace na vodních tocích vyzývá městský úřad občany a firmy k maximálnímu omezení čerpání vody z vodních toků. 

   Zároveň žádáme občany, aby šetřili pitnou vodou, ať už z veřejného vodovodu nebo vlastních studní a nepoužívali ji k napouštění bazénů, mytí aut a zalévání vegetace. Předem děkujeme za pochopení.

 6. Rozšíření galvanovny, vybudování fosfatizační linky — rozšíření provozu v Galjevě (bývalý ZEZ)

  • 10. 7. 2015 v 13.29, Městský úřad, 808 Čtenářů
  • Město Hořice na žádost Krajského úřadu Královéhradeckého Kraje vyvěsilo 7.7.2015 na úřední desce Stručné shrnutí údajů ze žádosti — viz příloha dole. Týká se rozšíření provozu galvanické linky společnosti Galjeva (bývalý ZEZ). Do 30 dnů od vyvěšení může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti. Nahlížet do podkladů lze v úžední dny (pondělí a středa od 8 do 17 hod.) na krajském úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, na adrese Pivovarské nám. 1245/2, blok C, č. dveří N1.105, nebo také po předchozí tel. dohodě mimo úřední dny — Ing. Pavla Tomášková, tel. 495 817 196.

 7. Omezení provozu v horní části náměstí Jiřího z Poděbrad v termínu 7-12.7.2015

  • 2. 7. 2015 v 14.00, Městský úřad, 1228 Čtenářů
  • Upozorňujeme občany, že v rámci připravované investiční akce  vyvolané společnostmi ČEZ a VOS Jičín bude v termínu od 7- 12.7.2015 částečně omezen provoz v severní části Náměstí Jiřího z Poděbrad.


 8. Další vítání občánků bude 20. června 2015

 9. Reakce na anonymní článek zpochybňující výběrové řízení na ředitele Domu kultury Koruna

  • 27. 3. 2015 v 10.45, Městský úřad, 1601 Čtenářů
  • Neznámý autor článku Jak se v Hořicích dělají výběrová řízení! Jsou vypsaná jen na oko, nebo jen pro někoho? zpochybňuje vypsané výběrové řízení města Hořice na pozici ředitele příspěvkové organizace Domu kultury Koruna. Údajným důvodem je lhůta pro vyřízení lustračního osvědčení, která činí 60 dní a týká se uchazečů narozených před prosincem 1971.

 10. Vítání občánků bude 21.3.2015 — můžete se přihlásit

Starší články (archiv 2002-2005)