Hořice v Podkrkonoší 

Městský úřad

Odkazy na portály státní správy a samosprávy

 • www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR
 • životní situace — jak se vyřizuje žádost, věc na úřadě (do políčka hledat? zadejte např. rybářský lístek nebo sociální dávky a tím ihned dostanete nabídku týkající se vyřízení vašeho podání, vyřízení věci)
 • www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv
 • www.risy.cz Regionální informační servis
 • www.cuzk.cz Nahlížení do katastru
 • www.dtest.cz Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů (Hradec Králové)

Adresa

 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice IČ: 00271560

telefon

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

E-mail/Web

Elektronická podatelna

Elektronická úřední deska

Úřední dny

pondělí a středa 8.00 — 12.00 hod.a 13.00 — 17.00 hod.

Agendy běžně vyřizujeme i v neúřední dny, stačí se domluvit např. e-mailem nebo telefonem. V neúřední dny mohou být zaměstnanci v terénu nebo na seminářích, konzultacích na Kraji nebo jiných úřadech veřejné správy. Přehled agend:

Správní obvod Hořice

V odkazu Úřad územního plánování jsou zveřejněny Územně analytické podklady.

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice

Články z rubriky: Městský úřad

 1. Omezení provozu v horní části náměstí Jiřího z Poděbrad v termínu 7-12.7.2015

  • 2. 7. 2015 v 14.00, Městský úřad, 522 Čtenářů
  • Upozorňujeme občany, že v rámci připravované investiční akce  vyvolané společnostmi ČEZ a VOS Jičín bude v termínu od 7- 12.7.2015 částečně omezen provoz v severní části Náměstí Jiřího z Poděbrad.


 2. Další vítání občánků bude 20. června 2015

 3. Reakce na anonymní článek zpochybňující výběrové řízení na ředitele Domu kultury Koruna

  • 27. 3. 2015 v 10.45, Městský úřad, 1239 Čtenářů
  • Neznámý autor článku Jak se v Hořicích dělají výběrová řízení! Jsou vypsaná jen na oko, nebo jen pro někoho? zpochybňuje vypsané výběrové řízení města Hořice na pozici ředitele příspěvkové organizace Domu kultury Koruna. Údajným důvodem je lhůta pro vyřízení lustračního osvědčení, která činí 60 dní a týká se uchazečů narozených před prosincem 1971.

 4. Vítání občánků bude 21.3.2015 — můžete se přihlásit

 5. Obce musí umožnit třídění kovů a bioodpadu

  • 19. 1. 2015 v 11.55, Městský úřad, 717 Čtenářů
  • Od 1. ledna letošního roku nabyla účinnost nová vyhláška, která ukládá obcím zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a nově i kovů. Dále je obec povinna zajistit místa pro biologické odpady rostlinného původu (tzv bioodpad nebo zahradní odpad), a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

 6. Novinky u vítání občánků a zasílání gratulací jubilantům

  • 15. 1. 2015 v 14.28, Městský úřad, 1125 Čtenářů
  • Stejně jako jiné městské úřady musí MÚ Hořice reagovat na změnu zákona o ochraně osobních údajů, který úřadu zakazuje v určitých případech nahlížení do evidence obyvatel a zjišťování osobních údajů. Změna se týká jak zasílání pozvánek na vítání občánků, tak zasílání gratulací jubilantům.

 7. Finanční příspěvky na kulturní památky pro rok 2015

  • 13. 1. 2015 v 7.40, Městský úřad, 632 Čtenářů
  • Ministerstvo kultury pro letošní rok opět vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti“. Příspěvky do výše 90 % celkových nákladů jsou vlastníkům poskytovány na zachování a obnovu nemovitých (popř. také movitých) kulturních památek.
 8. Informace k poplatku za odvoz odpadu pro podnikatelské subjekty na rok 2015

  • 12. 1. 2015 v 9.19, Městský úřad, 637 Čtenářů
  • Podnikatelské subjekty mají možnost za odvoz odpadu zaplatit na Městském úřadu Hořice nebo si uzavřít smlouvu na odvoz odpadu přímo s firmou, která provádí svoz odpadu.
 9. Poplatky za odpad a ze psa se platí do konce března!

  • 12. 1. 2015 v 8.29, Městský úřad, 2015 Čtenářů
  • Občanům města Hořice oznamujeme, že za odpad a ze psa zaplatí v roce 2015 stejně jako v loňském roce. Níže uvádíme podrobný rozpis poplatků na rok 2015 a informace k zaplacení (poštovní poukázky nebudou rozesílány).
 10. Pomozte nám sestavit kalendář akcí na rok 2015

  • 3. 1. 2015 v 9.20, Městský úřad, 1530 Čtenářů
  • Prosíme organizátory, dobrovolníky, nadšence, prostě všechny ty, kteří chystají nějakou akci určenou pro veřejnost o pomoc při sestavování kalendáře akcí na rok 2015. 

Starší články (archiv 2002-2005)