Hořice v Podkrkonoší 

Městský úřad

Odkazy na portály státní správy a samosprávy

 • www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR
 • životní situace — jak se vyřizuje žádost, věc na úřadě (do políčka hledat? zadejte např. rybářský lístek nebo sociální dávky a tím ihned dostanete nabídku týkající se vyřízení vašeho podání, vyřízení věci)
 • www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv
 • www.risy.cz Regionální informační servis
 • www.cuzk.cz Nahlížení do katastru
 • www.dtest.cz Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů (Hradec Králové)

Adresa

 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice IČ: 00271560

telefon

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

E-mail/Web

Elektronická podatelna

Elektronická úřední deska

Úřední dny

pondělí a středa 8.00 — 12.00 hod.a 13.00 — 17.00 hod.

Agendy běžně vyřizujeme i v neúřední dny, stačí se domluvit např. e-mailem nebo telefonem. V neúřední dny mohou být zaměstnanci v terénu nebo na seminářích, konzultacích na Kraji nebo jiných úřadech veřejné správy. Přehled agend:

Správní obvod Hořice

V odkazu Úřad územního plánování jsou zveřejněny Územně analytické podklady.

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice

Články z rubriky: Městský úřad

 1. Reakce na anonymní článek zpochybňující výběrové řízení na ředitele Domu kultury Koruna

  • 27. 3. 2015 v 10.45, Městský úřad, 745 Čtenářů
  • Neznámý autor článku Jak se v Hořicích dělají výběrová řízení! Jsou vypsaná jen na oko, nebo jen pro někoho? zpochybňuje vypsané výběrové řízení města Hořice na pozici ředitele příspěvkové organizace Domu kultury Koruna. Údajným důvodem je lhůta pro vyřízení lustračního osvědčení, která činí 60 dní a týká se uchazečů narozených před prosincem 1971.

 2. Vítání občánků bude 21.3.2015 — můžete se přihlásit

 3. Obce musí umožnit třídění kovů a bioodpadu

  • 19. 1. 2015 v 11.55, Městský úřad, 507 Čtenářů
  • Od 1. ledna letošního roku nabyla účinnost nová vyhláška, která ukládá obcím zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla a nově i kovů. Dále je obec povinna zajistit místa pro biologické odpady rostlinného původu (tzv bioodpad nebo zahradní odpad), a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

 4. Novinky u vítání občánků a zasílání gratulací jubilantům

  • 15. 1. 2015 v 14.28, Městský úřad, 840 Čtenářů
  • Stejně jako jiné městské úřady musí MÚ Hořice reagovat na změnu zákona o ochraně osobních údajů, který úřadu zakazuje v určitých případech nahlížení do evidence obyvatel a zjišťování osobních údajů. Změna se týká jak zasílání pozvánek na vítání občánků, tak zasílání gratulací jubilantům.

 5. Finanční příspěvky na kulturní památky pro rok 2015

  • 13. 1. 2015 v 7.40, Městský úřad, 427 Čtenářů
  • Ministerstvo kultury pro letošní rok opět vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnosti“. Příspěvky do výše 90 % celkových nákladů jsou vlastníkům poskytovány na zachování a obnovu nemovitých (popř. také movitých) kulturních památek.
 6. Informace k poplatku za odvoz odpadu pro podnikatelské subjekty na rok 2015

  • 12. 1. 2015 v 9.19, Městský úřad, 415 Čtenářů
  • Podnikatelské subjekty mají možnost za odvoz odpadu zaplatit na Městském úřadu Hořice nebo si uzavřít smlouvu na odvoz odpadu přímo s firmou, která provádí svoz odpadu.
 7. Poplatky za odpad a ze psa se platí do konce března!

  • 12. 1. 2015 v 8.29, Městský úřad, 1616 Čtenářů
  • Občanům města Hořice oznamujeme, že za odpad a ze psa zaplatí v roce 2015 stejně jako v loňském roce. Níže uvádíme podrobný rozpis poplatků na rok 2015 a informace k zaplacení (poštovní poukázky nebudou rozesílány).
 8. Pomozte nám sestavit kalendář akcí na rok 2015

  • 3. 1. 2015 v 9.20, Městský úřad, 1332 Čtenářů
  • Prosíme organizátory, dobrovolníky, nadšence, prostě všechny ty, kteří chystají nějakou akci určenou pro veřejnost o pomoc při sestavování kalendáře akcí na rok 2015. 
 9. Zjišťovací řízení: rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o. (bývalý ZEZ)

  • 29. 12. 2014 v 15.34, Městský úřad, 835 Čtenářů
  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství oznamuje zahájení zjišťovacího řízení záměru Rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o. dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále sděluje, že  záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Do oznámení je možno nahlížet na Městském úřadě v Hořicích, OŽP v úředních hodinách, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod. v ostatních dnech od 8.00 do 14. 00 po telefonické domluvě. Tel.č. 492 105 462, 492 105 464. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do 20 dnů ode dne (18.12.) zveřejnění informace oznámení na úřední desce dotčeného kraje (tj. Královéhradeckého kraje).


 10. Otevírací doba městského úřadu — mezi svátky 2014

  • 18. 12. 2014 v 13.54, Městský úřad, 548 Čtenářů
  • Městský úřad v Hořicích tzv. mezi svátky funguje pouze s malým omezením:

Starší články (archiv 2002-2005)