Hořice v Podkrkonoší 

Městský úřad

Odkazy na portály státní správy a samosprávy

 • www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR
 • životní situace — jak se vyřizuje žádost, věc na úřadě (do políčka hledat? zadejte např. rybářský lístek nebo sociální dávky a tím ihned dostanete nabídku týkající se vyřízení vašeho podání, vyřízení věci)
 • www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv
 • www.risy.cz Regionální informační servis
 • www.cuzk.cz Nahlížení do katastru
 • www.dtest.cz Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů (Hradec Králové)

Adresa

 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice IČ: 00271560

telefon

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

E-mail/Web

Elektronická podatelna

Elektronická úřední deska

Úřední dny

pondělí a středa 8.00 — 12.00 hod.a 13.00 — 17.00 hod.

Agendy běžně vyřizujeme i v neúřední dny, stačí se domluvit např. e-mailem nebo telefonem. V neúřední dny mohou být zaměstnanci v terénu nebo na seminářích, konzultacích na Kraji nebo jiných úřadech veřejné správy. Kontakty a přehled agend:

Správní obvod Hořice

V odkazu Úřad územního plánování jsou zveřejněny Územně analytické podklady.

správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice

Články z rubriky: Městský úřad

 1. Místní poplatek za odpad a poplatek ze psa za rok 2014

  • 14. 4. 2014 v 11.59, Městský úřad, 252 Čtenářů
  • Městský úřad upozorňuje občany, že do 31. března 2014 měl být zaplacen poplatek za odpad a poplatek ze psa na rok 2014. Pokud jste na úhradu poplatků zapomněli, máte možnost je zaplatit ještě bez navýšení během měsíce dubna hotově na finančním odboru, který najdete ve 2. patře městského úřadu nebo bezhotovostně na číslo účtu 19-1161157329/0800. Výše jednotlivých poplatků, variabilní a specifické symboly pro bezhotovostní platby jsou uvedeny níže.
 2. Volby do EP — upozornění pro občany jiných členských států EU

  • 9. 4. 2014 v 9.23, Městský úřad, 178 Čtenářů
  • Upozornění pro občany jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat na území České republiky, že termín pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu je nejpozději 13.04.2014.

 3. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014—2020

  • 13. 2. 2014 v 15.26, Městský úřad, 397 Čtenářů
  • Ministerstvo životního prostředí sděluje, že návrh koncepce Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 — 2020 byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 10/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP.

 4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika — Polsko

  • 11. 2. 2014 v 10.01, Městský úřad, 324 Čtenářů
  • Ministerstvo životního prostředí oznamuje na základě posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program přeshraniční spolupráce Česká republika — Polská republika pro období 2014 — 2020".

 5. Upozornění pro podnikatele, 24.1. budou živnostenské úřady mimo provoz

  • 23. 1. 2014 v 12.39, Městský úřad, 282 Čtenářů
  • Upozorňujeme podnikatele v režimu živnostenského zákona, že v pátek 24. ledna 2014 budou všechny živnostenské úřady z technických důvodů mimo provoz. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na tento termín schválilo odstávku Informačního systému registru živnostenského podnikání.
 6. Ohlašovací povinnost produkce a nakládání s odpady do systému ISPOP se blíží

  • 11. 1. 2014 v 9.47, Městský úřad, 371 Čtenářů
  • Tato povinnost vzniká všem živnostníkům, podnikatelům, firmám, kteří produkují nebo nakládají s odpady při své činnosti. Všechny potřebné informace najdete v dokumentu ke stažení pod článkem.
 7. Rozšíření galvanovny v bývalém ZEZu o další galv. linku, lakovací box a fosfatizační linku

  • 9. 1. 2014 v 12.09, Městský úřad, 962 Čtenářů
  • Oznámení občanům Hořic: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ve smyslu ust. zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje na základě výše uvedeného zákona:

   POZOR: Posuzování ukončeno k 31. 1. 2014 

 8. Zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2014/2015

  • 5. 12. 2013 v 15.18, Městský úřad, 1381 Čtenářů
  • V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2014/2015.
 9. Dotace Královéhradeckého kraje v oblasti sportu a volnočasových aktivit vyhlášeny

  • 22. 11. 2013 v 10.24, Městský úřad, 548 Čtenářů
  • Královéhradecký kraj vyhlásil dotační programy v těchto oblastech: sport a tělovýchova, volnočasové aktivity.
 10. Dotační program „Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje“

  • 21. 11. 2013 v 11.20, Městský úřad, 426 Čtenářů
  • Upozorňujeme tímto, že dotační program Královéhradeckého kraje pro rok 2014 s názvem „Obnova památkového fondu na území královéhradeckého kraje“ byl již vyhlášen. Termín na podání žádosti je stanoven zastupitelstvem kraje od 15. 11. 2013 do 15. 1. 2014.

Starší články (archiv 2002-2005)