Hořice v Podkrkonoší 

Výběrová řízení a zakázky

Město Hořice má od července 2012 certifikovaný profil zadavatele, na kterém se podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňují podlimitní a nadlimitní zakázky

Aktuální přehled všech veřejných zakázek města Hořice včetně zakázek malého rozsahu najdete na této stránce:

Články z rubriky: Výběrová řízení a zakázky

 1. Výběrové řízení:Činnost BOZP při realizaci zakázky inženýrských sítí v ulicích Otakarova, Štafova

  • 5. 4. 2016 v 11.04, Výběrová řízení a zakázky, 133 Čtenářů
  • Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. vyzývá k předložení nabídky na zakázku: Činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky "Inženýrské sítě — dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy ulice — výkon činnosti koordinátora BOZP". Lhůta pro podání nabídek končí 15.4.2016 v 9:00 hodin. Více informací v souborech ke stažení.
 2. Výběrové řízení: Činnost TDI při realizaci inženýrských sítí v ulicích Otakarova,Štafova…

  • 5. 4. 2016 v 10.41, Výběrová řízení a zakázky, 107 Čtenářů
  • Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. vyzývá k předložení nabídky na zakázku: Činnost TDI při realizaci zakázky "Inženýrské sítě — dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy ulice. Lhůta pro podání nabídek končí 15.4.2016 v 9:00 hodin. Více informací v souborech ke stažení.
 3. Výběrové řízení: Sociální zařízení v ZŠ a MŠ Na Daliborce

  • 23. 3. 2016 v 14.31, Výběrová řízení a zakázky, 254 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích v budově ZŠ — pravá část". Nabídky musí být podány nejpozději do 11.4.2016 do 9:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 508 19 Hořice. Obálka musí být zalepená a označena nápisem "REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZŠ A MŠ NA DALIBORCE V HOŘICÍCH V BUDOVĚ ZŠ — pravá část".
 4. Výběrové řízení: Renovace parket ve sportovní hale

  • 21. 3. 2016 v 10.01, Výběrová řízení a zakázky, 319 Čtenářů
  • Sportovní zařízení města Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby „Renovace parket ve sportovní hale" v ulici Erbenova 1081 v Hořicích v Podkrkonoší. Nabídky musí být podány v českém jazyce nejpozději do 6. 4. 2016 do 9:00 hod. na adrese: Sportovní zařízení města Hořice, Janderova 2156, 50801 Hořice v uzavřené zalepené obálce s názvem: „ Renovace parket ve sportovní hale“ NEOTVÍRAT.
 5. Ulice Brejníkova — Prodej stavebních pozemků jako celku pro řadové domy pro developery

  • 11. 3. 2016 v 10.18, Výběrová řízení a zakázky, 700 Čtenářů
  • Město Hořice nabízí k prodeji 14 pozemků jako celku pro stavbu 10 až 12 řadových domů v ulici Brejníkova v Hořicích. Pozemky jsou nabízeny pro investory, kteří na nich vybudují řadové domy ve 2 etapách v rozmezí termínu dokončení staveb 5 let (etapa č. I.) a 8 let (etapa č. II.). Celkem město nabízí 2423 m2 za minimální kupní cenu 1.200 Kč/m2 bez DPH. Zájemci mohou své přihlášky podávat na podatelně Městského úřadu v Hořicích do 04.04.2016 do 10:00 hodin.

 6. Výběrové řízení: KD Koruna — oprava střechy

  • 25. 2. 2016 v 8.29, Výběrová řízení a zakázky, 460 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "KD Koruna — oprava střechy". Nabídky musí být podány nejpozději do 14.3.2016 do 9:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 508 19 Hořice. Obálka musí být označena nápisem NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "KD Koruna — oprava střechy".
 7. Veřejná zakázka: Inženýrské sítě a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a části Kollárovy

  • 12. 2. 2016 v 11.24, Výběrová řízení a zakázky, 426 Čtenářů
  • Sdružení zadavatelů Města Hořice a Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. vyzývají k podání nabídky na opravu poškozené jednotné kanalizace a její rozdělení ve spodní části Otakarovy ulice na část děšťovou a samostatnou splaškovou, vybudování vsakovací a retenční nádrže a vybudování nového plynovodu v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy. Nabídky musí být doručeny na podatelnu Městského úřadu Hořice v zalepené obalce opatřené identifikačními údaji uchazeče, názvem veřejné zakázky a nápisem "NEOTVÍRAT" do 13.4.2016 do 10:00 hodin. 11.3. — aktualizováno

 8. Výběrové řízení — Koupaliště Dachovy 1. etapa

  • 5. 2. 2016 v 14.39, Výběrová řízení a zakázky, 724 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Koupaliště Dachovy — Stavební úpravy a obnova kulturní památky — 1. etapa". Nabídky musí být podány nejpozději do 23.2.2016 do 9:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 508 19 Hořice.
 9. Výběrové řízení: Sanace spodní stavby MŠ Na Habru

  • 5. 2. 2016 v 10.45, Výběrová řízení a zakázky, 557 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Sanace spodní stavby MŠ Na Habru". Nabídky musí být podány nejpozději do 22. 2. 2016 do 10:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 508 19 Hořice v uzavřené obálce označené nápisem "Sanace spodní stavby MŠ Na Habru".
 10. Výběrové řízení: Hořice — lávka přes silnici I/35

  • 5. 2. 2016 v 10.27, Výběrová řízení a zakázky, 585 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na projektové práce "Hořice — lávka přes silnici I/35". Nabídky musí být podány nejpozději do 22.2.2016 do 9:30 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 508 19 Hořice v uzavřené obálce označené nápisem "HOŘICE — LÁVKA PŘES SILNICI I/35".

Starší články (archiv 2002-2005)