Hořice v Podkrkonoší 

Výběrová řízení a zakázky

Město Hořice má od července 2012 certifikovaný profil zadavatele, na kterém se podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňují podlimitní a nadlimitní zakázky

Aktuální přehled všech veřejných zakázek města Hořice včetně zakázek malého rozsahu najdete na této stránce:

Články z rubriky: Výběrová řízení a zakázky

 1. Výzva k podání nabídky — Hořice,nám.Jiřího z Poděbrad — metropolitní síť

  • 4. 11. 2015 v 15.58, Výběrová řízení a zakázky, 333 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad — metropolitní síť“. Nabídky musí být podány v českém jazyce nejpozději do 20. 11. 2015 do 9:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 50801 Hořice nebo e-mailem: rykl@horice.org a pour@horice.org.
 2. Veřejná zakázka malého rozsahu — provozování MHD v Hořicích pro rok 2016-18

  • 19. 10. 2015 v 15.52, Výběrová řízení a zakázky, 225 Čtenářů
  • Město Hořice jako zadavatel a objednatel žádá o vypracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provozování městské hromadné dopravy v Hořicích pro rok 2016-2018. Písemné cenové nabídky podané v listinné podobně předejte nejpozději do 11.11.2015 do 12 hodin na podatelně Městského úřadu v Hořicích. Více informací naleznete v souborech ke stažení níže.
 3. Výzva k podání nabídky — propojení kanalizace ulic Všehrdova — Švestkovna

  • 14. 10. 2015 v 15.53, Výběrová řízení a zakázky, 270 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Propojení kanalizace Všehrdova — Švestkovna v katastrálním území Hořice v Podkrkonoší". Nabídky musí být podány v českém jazyce nejpozději do 30. 10. 2015 do 9:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Pod. 342, 50801 Hořice nebo e-mailem: rykl@horice.org a pour@horice.org.

 4. Výzva k podání nabídky – Zahradní kompostér na biologický odpad

  • 26. 8. 2015 v 12.42, Výběrová řízení a zakázky, 421 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky na "Zahradní kompostér na biologický odpad, trávu, listí, pro potřeby občanů na odpad z domácností". Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.9.2015. Nabídka musí být v obálce označené nápisem „Neotvírat — Poptávka na zahradní kompostéry" a doručená na adresu: Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice.
 5. Výzva k podání nabídky – Dodávka užitkového vozu do 3,5 tuny typu VAN pro přepravu dvou osob

  • 26. 8. 2015 v 10.39, Výběrová řízení a zakázky, 340 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky na "Dodávka 1 ks nového užitkového vozu do 3,5 tuny typu VAN pro přepravu dvou osob". Lhůta pro podání nabídek končí dne 15.9.2015 v 10:00 hodin. Nabídka musí být v obálce označené nápisem „NABÍDKA — NEOTEVÍRAT, Užitkový vůz do 3,5 tuny typu VAN“ a doručené na adresu: Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice.
 6. Výběrové řízení: Úpravy vytápění v MŠ Na Habru

  • 11. 8. 2015 v 13.16, Výběrová řízení a zakázky, 430 Čtenářů
  • Město Hořice v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a se směrnicí VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá k podání nabídky na dodávky a služby "Úprava vytápění v MŠ Na Habru". Nabídky musí být doručeny nejpozději do 27.8.2015 do 9:00 hod. na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice.
 7. Město Hostinné vypisuje výběrové řízení na pozice referent Odboru investic a majetku města

  • 4. 8. 2015 v 11.16, Výběrová řízení a zakázky, 294 Čtenářů
  • Město Hostinné vypisuje výběrové řízení hned na dvě pozice — referent Odboru investic a majetku města. Své přihlášky zasílejte do 18. srpna 2015 na Městské úřad Hostinné. Více informací v souboru ke stažení.
 8. Pronájem bytu 3+1 náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 153, Hořice

  • 21. 7. 2015 v 14.10, Výběrová řízení a zakázky, 1291 Čtenářů
  • Město Hořice nabízí k pronájmu výběrovým řízením byt č. 1, náměstí Jiřího z Poděbrad č.p. 153, Hořice, o výměře 74,60 m², minimální měsíční nájemné činí 3.552,- Kč. Zájemci mohou své přihlášky podat do 31.08.2015 do 10,00 hodin. Více informací v souboru PDF ke stažení pod článkem.
 9. Pronájem bytu 4+1 Riegrova ul. č.p. 1434

  • 20. 7. 2015 v 16.38, Výběrová řízení a zakázky, 1093 Čtenářů
  • Město Hořice nabízí k pronájmu výběrovým řízením byt č. 2, Riegrova ul. č.p. 1434, Hořice, o výměře 89,25 m², minimální měsíční nájemné činí 4.165,- Kč. Zájemci mohou své přihlášky podat do 31.08.2015 do 10,00 hodin. Více informací v souboru PDF ke stažení pod článkem.
 10. Výběrové řízení — primář/primářka LDN MěN Hořice

  • 15. 7. 2015 v 9.18, Výběrová řízení a zakázky, 533 Čtenářů
  • Ředitelka Městské nemocnice Hořice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa primář / přimářka LDN MěN Hořice. Bližší kvalifikační požadavky najdete v Souborech ke stažení na konci článku. Své přihlášky zasílejte do 28.8.2015 do 12:00 hodiny na adresu: Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 508 01 Hořice s označením: "Výběrové řízení primář / ka LDN.

Starší články (archiv 2002-2005)