Hořice v Podkrkonoší 

Výběrová řízení a zakázky

Město Hořice má od července 2012 certifikovaný profil zadavatele, na kterém se podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňují podlimitní a nadlimitní zakázky

Aktuální přehled všech veřejných zakázek města Hořice včetně zakázek malého rozsahu najdete na této stránce:

Články z rubriky: Výběrová řízení a zakázky

 1. Výběrové řízení — lékař v Městské nemocnici Hořice

  • 11. 11. 2014 v 11.20, Výběrová řízení a zakázky, 305 Čtenářů
  • Městská nemocnice Hořice přijme do pracovního poměru 2 lékaře / lékařky: na oddělení následné péče a lékaře na interní ambulanci.

 2. VŘ na obsazení pracovního místa hlavní sestra Městské nemocnice Hořice

  • 30. 10. 2014 v 14.45, Výběrová řízení a zakázky, 294 Čtenářů
  • Ředitelka Městské nemocnice Hořice vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovního místa HLAVNÍ SESTRA Městské nemocnice Hořice.
 3. Veřejná zakázka malého rozsahu — provozování MHD v Hořicích pro rok 2015

  • 27. 10. 2014 v 16.55, Výběrová řízení a zakázky, 318 Čtenářů
  • Město Hořice jako zadavatel a objednatel žádá o vypracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provozování městské hromadné dopravy v Hořicích pro rok 2015. Písemné cenové nabídky podané v listinné podobně předejte nejpozději do 13.11.2014 do 12 hodin na podatelně Městského úřadu v Hořicích. Více informací naleznete v souborech ke stažení níže.
 4. Výběrové řízení: MŠ Husova — zateplení obvodového pláště

  • 13. 10. 2014 v 16.57, Výběrová řízení a zakázky, 433 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá Město Hořice k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v veřejné zakázce: "MŠ Husova — zateplení obvodového pláště".
 5. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce na hlásný profil Mezihoří na řece Javorce

  • 2. 10. 2014 v 15.17, Výběrová řízení a zakázky, 288 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby "Hlásný profil Mezihoří na řece Javorce". Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologického zařízení měřící kótu hladiny řeky Javorky. Nabídky musí být podány v zalepené uzavřené obálce s názvem "Hlásný profil Mezihoří na řece Javorce" v českém jazyce nejpozději do pátku 17. 10. 2014 do 8:00 hod. na adrese: Město Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice.

 6. Výběrové řízení: Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice

  • 4. 9. 2014 v 8.51, Výběrová řízení a zakázky, 408 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace u veřejné zakázky malého rozsahu "Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice". Předmětem plnění je dodávka mobilního kontejneru na nebezpečné odpady, 9 ks velkoobjemových kontejnerů, z toho 1 ks o objemu min 20 m3, 4 ks o objemu min. 11 m3 a 4 ks o objemu min. 5 m3. Nabídky musí být podány nejpozději do 22.9.2014 do 9 hod. na adrese. náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Podrobné informace k výzvě najdete níže v souborech ke stažení.
 7. Výběrové řízení: Hlavní sestra MěN Hořice

  • 25. 8. 2014 v 13.32, Výběrová řízení a zakázky, 427 Čtenářů
  • Ředitelka Městské nemocnice Hořice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Hlavní sestra MěN Hořice. Písemné přihlášky podávejte do 15. 9. 2014 na adresu: Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 508 01 Hořice s označením Výběrové řízení hlavní sestra MěN. Více informací v souboru ke stažení.
 8. Výběrové řízení: DD — požární únikové schodiště

  • 21. 8. 2014 v 10.50, Výběrová řízení a zakázky, 361 Čtenářů
  • Sociální služby města Hořice v souladu se směrnicí VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývají k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Domov důchodců — požární únikové schodiště — Riegrova č.p. 2111". Nabídky zasílejte nejpozději do 11.9.2014 do 9 hod. na e-mail: reditel@ddhorice.cz  nebo poštou na adresu: Sociální služby města Hořice, Riegrova 2111, 50801 HOřice. Podrobné informace k výzvě najdete níže v souborech ke stažení.
 9. VŘ — Snížení ekonomické náročnosti objektu ZŠ Komenského v Hořicích

  • 4. 8. 2014 v 16.11, Výběrová řízení a zakázky, 493 Čtenářů
  • Město Hořice v souladu se směrnicí VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na projektové práce "Snížení ekonomické náročnosti objektu ZŠ Komenského v Hořicích."

 10. Výběrové řízení: chodník v Žerotínově ulici

  • 31. 7. 2014 v 17.17, Výběrová řízení a zakázky, 485 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Nový chodník v Žerotínově ulici". Nabídky doručte do 18.8.2014 do 9:00 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Zalepenou obálku označte na přední straně viditelným textem: NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Nový chodník v Žerotínově ulici". Více informací v souborech ke stažení jako ZIP!

Starší články (archiv 2002-2005)