Hořice v Podkrkonoší 

Výběrová řízení a zakázky

Město Hořice má od července 2012 certifikovaný profil zadavatele, na kterém se podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňují podlimitní a nadlimitní zakázky

Aktuální přehled všech veřejných zakázek města Hořice včetně zakázek malého rozsahu najdete na této stránce:

Články z rubriky: Výběrová řízení a zakázky

 1. Výzva k podání nabídky na Stavební úpravy Maixnerovy ulice

  • 22. 1. 2015 v 16.39, Výběrová řízení a zakázky, 334 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky na "Stavební úpravy Maixnerovy ulice". Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9.2.2015 v 9:00 hodin. Obálka musí být označena nápisem — NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Stavební úpravy ulice Maixnerovy" a doručena na MěÚ Hořice.
 2. VŘ na dodavatele — Rozvoj služeb a zvýšení bezpečnosti TC při ORP Hořice

  • 14. 1. 2015 v 17.00, Výběrová řízení a zakázky, 299 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k podlimitní veřejné zakázce "VŘ na dodavatele — Rozvoj služeb a zvýšení bezpečnosti technologického centra při ORP Hořice".
 3. Výzva k podání nabídky — dodávka tabletů do ZŠ a MŠ Na Daliborce

  • 12. 1. 2015 v 11.05, Výběrová řízení a zakázky, 475 Čtenářů
  • Základní škola a mateřská škola Na Daliborce Hořice vyzývá k podání nabídky na dodávku 20 kusů tabletů. Lhůta pro podání nabídek končí 29.1.2015 ve 14:00 hodin, místem pro podání nabídek je Centrum evropského projektování a.s., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové. Více informací v souborech ke stažení.
 4. Výzva k podání nabídky — Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Komenského

  • 12. 12. 2014 v 17.00, Výběrová řízení a zakázky, 314 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky k podlimitní zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Komenského". Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s úsporami energie a snížením energetické náročnosti budovy ZŠ Komenského, Komenského 338, Hořice, které spočívají především ve výměně původních výplní otvorů zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce a v instalaci soustavy elektrických tepelných čerpadel a nové topné soustavy. Nabídky musí být podány v zalepené uzavřené obálce s názvem "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Komenského", "NABÍDKA — NEOTVÍRAT" v českém jazyce, nejpozději do 9.1.2015 do 10:00 hod. na adrese: Městský úřad Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice.

 5. Výběrové řízení na dodavatele stravy pro Sociální služby města Hořice

  • 25. 11. 2014 v 14.39, Výběrová řízení a zakázky, 408 Čtenářů
  • Město Hořice vypisuje výběrové řízení na dodavatele stravy pro Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a zaměstnance Sociálních služeb města Hořice.


 6. Výběrové řízení — Revitalizace a rozdělení bytových jednotek

  • 24. 11. 2014 v 14.59, Výběrová řízení a zakázky, 642 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá Město Hořice k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce: "Revitalizace a rozdělení bytových jednotek".

 7. Výběrové řízení — lékař v Městské nemocnici Hořice

  • 11. 11. 2014 v 11.20, Výběrová řízení a zakázky, 418 Čtenářů
  • Městská nemocnice Hořice přijme do pracovního poměru 2 lékaře / lékařky: na oddělení následné péče a lékaře na interní ambulanci.

 8. VŘ na obsazení pracovního místa hlavní sestra Městské nemocnice Hořice

  • 30. 10. 2014 v 14.45, Výběrová řízení a zakázky, 398 Čtenářů
  • Ředitelka Městské nemocnice Hořice vyhlašuje  výběrové řízení na obsazení pracovního místa HLAVNÍ SESTRA Městské nemocnice Hořice.
 9. Veřejná zakázka malého rozsahu — provozování MHD v Hořicích pro rok 2015

  • 27. 10. 2014 v 16.55, Výběrová řízení a zakázky, 421 Čtenářů
  • Město Hořice jako zadavatel a objednatel žádá o vypracování cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na provozování městské hromadné dopravy v Hořicích pro rok 2015. Písemné cenové nabídky podané v listinné podobně předejte nejpozději do 13.11.2014 do 12 hodin na podatelně Městského úřadu v Hořicích. Více informací naleznete v souborech ke stažení níže.
 10. Výběrové řízení: MŠ Husova — zateplení obvodového pláště

  • 13. 10. 2014 v 16.57, Výběrová řízení a zakázky, 571 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá Město Hořice k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v veřejné zakázce: "MŠ Husova — zateplení obvodového pláště".

Starší články (archiv 2002-2005)