Hořice v Podkrkonoší 

Výběrová řízení a zakázky

Město Hořice má od července 2012 certifikovaný profil zadavatele, na kterém se podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňují podlimitní a nadlimitní zakázky

Aktuální přehled všech veřejných zakázek města Hořice včetně zakázek malého rozsahu najdete na této stránce:

Články z rubriky: Výběrová řízení a zakázky

 1. Výběrové řízení: Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice

  • 4. 9. 2014 v 8.51, Výběrová řízení a zakázky, 315 Čtenářů
  • Město Hořice vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace u veřejné zakázky malého rozsahu "Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice". Předmětem plnění je dodávka mobilního kontejneru na nebezpečné odpady, 9 ks velkoobjemových kontejnerů, z toho 1 ks o objemu min 20 m3, 4 ks o objemu min. 11 m3 a 4 ks o objemu min. 5 m3. Nabídky musí být podány nejpozději do 22.9.2014 do 9 hod. na adrese. náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Podrobné informace k výzvě najdete níže v souborech ke stažení.
 2. Výběrové řízení: Hlavní sestra MěN Hořice

  • 25. 8. 2014 v 13.32, Výběrová řízení a zakázky, 315 Čtenářů
  • Ředitelka Městské nemocnice Hořice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Hlavní sestra MěN Hořice. Písemné přihlášky podávejte do 15. 9. 2014 na adresu: Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 508 01 Hořice s označením Výběrové řízení hlavní sestra MěN. Více informací v souboru ke stažení.
 3. Výběrové řízení: DD — požární únikové schodiště

  • 21. 8. 2014 v 10.50, Výběrová řízení a zakázky, 271 Čtenářů
  • Sociální služby města Hořice v souladu se směrnicí VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývají k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Domov důchodců — požární únikové schodiště — Riegrova č.p. 2111". Nabídky zasílejte nejpozději do 11.9.2014 do 9 hod. na e-mail: reditel@ddhorice.cz  nebo poštou na adresu: Sociální služby města Hořice, Riegrova 2111, 50801 HOřice. Podrobné informace k výzvě najdete níže v souborech ke stažení.
 4. VŘ — Snížení ekonomické náročnosti objektu ZŠ Komenského v Hořicích

  • 4. 8. 2014 v 16.11, Výběrová řízení a zakázky, 403 Čtenářů
  • Město Hořice v souladu se směrnicí VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na projektové práce "Snížení ekonomické náročnosti objektu ZŠ Komenského v Hořicích."

 5. Výběrové řízení: chodník v Žerotínově ulici

  • 31. 7. 2014 v 17.17, Výběrová řízení a zakázky, 385 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Nový chodník v Žerotínově ulici". Nabídky doručte do 18.8.2014 do 9:00 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Zalepenou obálku označte na přední straně viditelným textem: NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Nový chodník v Žerotínově ulici". Více informací v souborech ke stažení jako ZIP!

 6. Výběrové řízení: Požární únikové schodiště v Domově důchodců

  • 10. 7. 2014 v 14.25, Výběrová řízení a zakázky, 270 Čtenářů
  • Sociální služby města Hořice v souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývají k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k  veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Domov důchodců — požární únikové schodiště — Riegrova č.p. 2111“.

 7. Výběrové řízení: Oprava chodníku v ulici Husova II

  • 4. 7. 2014 v 12.38, Výběrová řízení a zakázky, 295 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici Husova II". Nabídky doručte do 29.7.2014 do 11 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Zalepenou obálku označte nápisem: NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Oprava chodníku v ulici Husova II". Více informací v souborech ke stažení!
 8. Výběrové řízení: Oprava chodníku v ulici Husova I

  • 4. 7. 2014 v 12.04, Výběrová řízení a zakázky, 277 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici Husova I". Nabídky doručte do 29.7.2014 do 10 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, nebo e-mailem na adresy: rykl@horice.org a svoboda@horice.org. Více informací v souborech ke stažení.
 9. Výběrové řízení: Oprava chodníku v ulici ČSLA

  • 4. 7. 2014 v 10.59, Výběrová řízení a zakázky, 260 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici ČSLA". Nabídky doručte do 29.7.2014 do 9 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, nebo e-mailem na adresy: rykl@horice.org a svoboda@horice.org. Více informací v souborech ke stažení.
 10. Výběrové řízení: Sanace objektu městské nemocnice

  • 3. 7. 2014 v 16.11, Výběrová řízení a zakázky, 299 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městská nemocnice Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Sanace objektu budovy městské nemocnice v Hořicích". Nabídky doručte do 21. 7. 2014 do 12 hodin na adresu: Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 508 01 Hořice v označených obálkách nápisem "NEOTVÍRAT — výběrové řízení sanace objektu budovy MěN Hořice". Více informací v souborech ke stažení.

Starší články (archiv 2002-2005)