Hořice v Podkrkonoší 

Výběrová řízení a zakázky

Město Hořice má od července 2012 certifikovaný profil zadavatele, na kterém se podle zákona o veřejných zakázkách uveřejňují podlimitní a nadlimitní zakázky

Aktuální přehled všech veřejných zakázek města Hořice včetně zakázek malého rozsahu najdete na této stránce:

Články z rubriky: Výběrová řízení a zakázky

 1. Výběrové řízení: Požární únikové schodiště v Domově důchodců

  • 10. 7. 2014 v 14.25, Výběrová řízení a zakázky, 168 Čtenářů
  • Sociální služby města Hořice v souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývají k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k  veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Domov důchodců — požární únikové schodiště — Riegrova č.p. 2111“.

 2. Výběrové řízení: Oprava chodníku v ulici Husova II

  • 4. 7. 2014 v 12.38, Výběrová řízení a zakázky, 172 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici Husova II". Nabídky doručte do 29.7.2014 do 11 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice. Zalepenou obálku označte nápisem: NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Oprava chodníku v ulici Husova II". Více informací v souborech ke stažení!
 3. Výběrové řízení: Oprava chodníku v ulici Husova I

  • 4. 7. 2014 v 12.04, Výběrová řízení a zakázky, 158 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici Husova I". Nabídky doručte do 29.7.2014 do 10 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, nebo e-mailem na adresy: rykl@horice.org a svoboda@horice.org. Více informací v souborech ke stažení.
 4. Výběrové řízení: Oprava chodníku v ulici ČSLA

  • 4. 7. 2014 v 10.59, Výběrová řízení a zakázky, 161 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici ČSLA". Nabídky doručte do 29.7.2014 do 9 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice, nebo e-mailem na adresy: rykl@horice.org a svoboda@horice.org. Více informací v souborech ke stažení.
 5. Výběrové řízení: Sanace objektu městské nemocnice

  • 3. 7. 2014 v 16.11, Výběrová řízení a zakázky, 210 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městská nemocnice Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Sanace objektu budovy městské nemocnice v Hořicích". Nabídky doručte do 21. 7. 2014 do 12 hodin na adresu: Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 508 01 Hořice v označených obálkách nápisem "NEOTVÍRAT — výběrové řízení sanace objektu budovy MěN Hořice". Více informací v souborech ke stažení.
 6. Výběrové řízení: oprava chodníku v ulici Erbenova

  • 3. 7. 2014 v 14.37, Výběrová řízení a zakázky, 137 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava chodníku v ulici Erbenova". Nabídky doručte do 28.7.2014 do 11 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice v označených obálkách nápisem NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Oprava chodníku v ulici Erbenova". Více informací v souboru ke stažení.
 7. Výběrové řízení: oprava chodníků v ul. Havlíčkova, Máchova a Husova

  • 3. 7. 2014 v 11.40, Výběrová řízení a zakázky, 154 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava a rozšíření chodníku v ulici Havlíčkova", "Oprava chodníku v ulici Máchova" a "Oprava chodníku v ulici Husova". Nabídky doručte do 28.7.2014 do 9 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice v označených obálkách nápisem NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Oprava chodníků HMH". Více informací v souboru ke stažení.
 8. Výběrové řízení: oprava komunikací v ulicích Riegrova, Malátova a v Hrachovci

  • 3. 7. 2014 v 8.56, Výběrová řízení a zakázky, 209 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky a splnění kvalifikace na stavební práce "Oprava místní komunikace v ulici Riegrova", "Oprava místní komunikace v Hrachovci" a "Oprava místní komunikace v ulici Malátova". Nabídky doručte do 28.7.2014 do 10 hodin na adresu: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice v označených obálkách nápisem: NEOTVÍRAT — VEŘEJNÁ ZAKÁZKA "Oprava místní komunikace RHM". Více informací v souborech ke stažení.
 9. Výběrové řízení na místo pracovníka v sociálních službách

  • 19. 6. 2014 v 6.36, Výběrová řízení a zakázky, 504 Čtenářů
  • Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích vypisuje výběrové řízení na místo "pracovník v sociálních službách" — muž pro přímou obslužnou péči u tělesně postižených klientů.
 10. VŘ: Oprava části komunikace Tkalcovská

  • 18. 6. 2014 v 13.21, Výběrová řízení a zakázky, 368 Čtenářů
  • V souladu se směrnicí č. VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Hořice vyzývá k podání nabídky na stavební práce "Oprava části komunikace Tkalcovská", kdy předmětem zakázky je odtěžení stávajícího povrchu komunikace mezi garážemi (tl. cca 150 mm), urovnání a zhutnění podloží s mírným vyspádováním, zřízení vrstvy tkané geotextilie, položení geobuněk z PE tl. 100 mm, zasypání a položení asfaltového recyklátu tl. 50 mm, který bude uválcován a zastříknut asfaltovou emulzí se štěrkovým posypem (viz výzva k podání nabídky). 

Starší články (archiv 2002-2005)