Hořice v Podkrkonoší 

Rozpočty a závěrečné účty

Městský úřad sestavuje ve spolupráci s odbory města Hořice návrh rozpočtu města Hořice na příslušný kalendářní rok v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech v České republice a předkládá jej ke schválení Zastupitelstvu města Hořice

Sleduje hospodaření a sestavuje závěrečný účet za uplynulý kalendářní rok.