Hořice v Podkrkonoší 

Půjčky z FRB

Rada města Hořice na svém zasedaní dne 8.10.2007 usnesením č.16/2007 schválila zásady tvorby a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území města Hořice.

Město Hořice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo “Fond rozvoje bydlení” (dále jen “fond“ ), který slouží k poskytování zvýhodněných půjček na opravy, rekonstrukce a modernizace majitelům bytových a rodinných domů a bytů podle dále stanovených pravidel a podmínek.

více viz soubory dole