Hořice v Podkrkonoší 

Město Hořice

Adresa

 • Město Hořice
 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342
 • 508 19 Hořice
 • tel. 492 105 411
 • fax.: 493 623 183
 • IČ: 00271560
 • DIČ: CZ00271560
 • e-mail.: mesturad@horice.org
 • ID datové schránky: 247bzdz
 • ID obce: 4516
 • web.: www.horice.org
 • bankovní spojení pro platby na účet města: 19—1161157329/0800, ČS a.s.
 • bankovní spojení pro dodavatelské faktury: 27—1161157329/0800, ČS a.s.
 • Město Hořice je plátcem DPH od 1. 1. 2008, DIČ CZ00271560

Elektronická adresa elektronické podatelny:

Hořice, město bohaté kulturními tradicemi s průmyslem textilním, kamenickým a strojírenským, leží na úpatí Hořického pískovcového chlumu, jenž je přirozeným předělem mezi drsným podhůřím Krkonoš na severu a úrodným Polabím na jihu. Leží 25 km severozápadně od Hradce Králové a 100 km na severovýchod od Prahy.

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

Znak města Hořice

Oficiální znak města Hořice ke stažení, a to hned v několika barvách i formátech pro grafické programy, vydavatelství a tiskárny:

Články z rubriky: Město Hořice

 1. Delegace z Hořic navštívila polské město Strzegom

  • 2. 3. 2015 v 13.38, Město Hořice, 275 Čtenářů
  • Vedení města Hořice spolu s dalšími pracovníky navštívilo polské město v Dolnoslezském vojvodství Strzegom, které by mohlo být dalším partnerským městem.
 2. Vítání občánků 21.3. se blíží — kdo se chce zúčastnit, musí se přihlásit

 3. Beseda s Andrejem Drbohlavem na téma Děti neklidné, zlobivé a zlé

  • 25. 2. 2015 v 9.04, Město Hořice, 526 Čtenářů
  • Mateřská škola Husova a město Hořice Vás zvou na besedu na téma: Děti neklidné, zlobivé a zlé aneb o příčinách a projevech poruch chování a agresivity u dětí s PhDr. Andrejem Drbohlavem. KDY: ve čtvrtek 5.3.2015 v 18.00 hod. v sále radnice.

 4. V pondělí 2.3. zasedá zastupitelstvo

  • 21. 2. 2015 v 10.34, Město Hořice, 324 Čtenářů
  • Starosta města Hořice svolává dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, zasedání městského zastupitelstva na pondělí 2. března 2015 od 15.00 hod. v Divadelním sále v budově radnice.
 5. Renovace úpravny vody v Březovicích pokračuje — chuť vody může být dočasně jiná

  • 18. 2. 2015 v 17.07, Město Hořice, 360 Čtenářů
  • Již od července loňského roku probíhá na Hořicku velká investiční akce, která má za cíl zmodernizovat úpravnu vody v Březovicích. Na akci za 97 milionů získala Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. 66 milionů z dotace Ministerstva životního prostředí. Stavba je v plném proudu a probíhá za plného provozu. Proto, aby nebyly dodávky vody pro obyvatele přerušovány, dochází průběžně k přepojování dodávek vody z jiných zdrojů. Více se také dbá na hygienické normy kvality vody.

 6. Návrh rozpočtu města Hořice na rok 2015

  • 9. 2. 2015 v 6.56, Město Hořice, 565 Čtenářů
  • V souladu s ustanoveními § 4 a § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje město Hořice návrh rozpočtu na rok 2015 včetně návrhu rozpočtu peněžních fondů a rozpočtového výhledu na období 2016 — 2018.
 7. Odstranění nepoužívané rampy u Domova pro seniory na Klečkově

  • 6. 2. 2015 v 9.00, Město Hořice, 565 Čtenářů
  • Vážení občané, vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu stávající železobetonové rampy (dle níže uveřejněné fotografie) u Domova pro seniory v Hořicích bylo rozhodnuto o jejím odstranění.
 8. Maixnerova ulice bude mít nový kabátek

  • 21. 1. 2015 v 14.48, Město Hořice, 825 Čtenářů
  • Do konce léta bude mít Maixnerova ulice nové chodníky, komunikaci, veřejné osvětlení i dopravní značení. Více informací najdete v souborech ke stažení a případní zájemci mohou nahlédnout do celé projektové dokumentace na investičním odboru města Hořice. Prosíme občany města o trpělivost při realizaci této náročné investiční akce.
 9. Investiční akce města Hořice v roce 2014

  • 20. 1. 2015 v 12.40, Město Hořice, 1239 Čtenářů
  • V loňském roce byl rozpočet města, po třech letech úsporných opatření, příznivě nakloněn investičním záměrům a projektům. V rámci investic město Hořice realizovalo velké množství  oprav chodníků, restaurovalo  řadu soch a památek, připravilo  pro Vás další nová dětská  hřiště.  Zároveň se věnovala nemalá část rozpočtu na rekonstrukci městských budov a školských zařízení. V rámci infrastruktury bylo realizováno veřejné osvětlení v ulici Karla Kofránka a plynofikace ulice Maixnerova.

 10. Rozšíření galvanovny — závěr zjišťovacího řízení

  • 16. 1. 2015 v 16.12, Město Hořice, 448 Čtenářů
  • Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, Vám jako příslušný úřad podle § 22 zákona sděluje, že záměr „Rozšíření galvanické zinkovací linky GALJEVA s.r.o.“ byl podroben zjišťovacímu řízení. Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti byl vydán závěr zjišťovacího řízení.

Starší články (archiv 2002-2005)