Hořice v Podkrkonoší 

Město Hořice

Adresa

 • Město Hořice
 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342
 • 508 19 Hořice
 • tel. 492 105 411
 • fax.: 493 623 183
 • IČ: 00271560
 • DIČ: CZ00271560
 • e-mail.: mesturad@horice.org
 • ID datové schránky: 247bzdz
 • ID obce: 4516
 • web.: www.horice.org
 • bankovní spojení pro platby na účet města: 19—1161157329/0800, ČS a.s.
 • bankovní spojení pro dodavatelské faktury: 27—1161157329/0800, ČS a.s.
 • Město Hořice je plátcem DPH od 1. 1. 2008, DIČ CZ00271560

Elektronická adresa elektronické podatelny:

Hořice, město bohaté kulturními tradicemi s průmyslem textilním, kamenickým a strojírenským, leží na úpatí Hořického pískovcového chlumu, jenž je přirozeným předělem mezi drsným podhůřím Krkonoš na severu a úrodným Polabím na jihu. Leží 25 km severozápadně od Hradce Králové a 100 km na severovýchod od Prahy.

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

Znak města Hořice

Oficiální znak města Hořice ke stažení, a to hned v několika barvách i formátech pro grafické programy, vydavatelství a tiskárny:

Články z rubriky: Město Hořice

 1. Sběr plastových víček pro Ondráška pokračuje!

  • DNES 24. 5. 2016 v 8.59, Město Hořice, 64 Čtenářů
  • Sbírka víček je určena na pomoc s financováním nákladných rehabilitačních cvičení zdravotně postiženého pětiletého Ondry Duška z Ostrova. Víčka můžete odevzdávat v hořickém Městském informačním centru.
 2. Město Hořice zveřejnilo návrh nového územního plánu

  • 20. 5. 2016 v 9.04, Město Hořice, 529 Čtenářů
  • V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele (Městský úřad Hořice, obor stavební — oddělení územního plánování a regionálního rozvoje) do 30 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky tj. do 16. 6. 2016 připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
 3. Pan Bednář byl oceněn za dlouholetou činnost u bojovníků za svobodu

  • 17. 5. 2016 v 11.34, Město Hořice, 274 Čtenářů
  • Naši předkové bojovali, položili své životy za naši zem, za naši vlast! Bojovali a nasazovali své životy pro své syny, dcery, své rodiny. Ale bojovali i za naši svobodu, za naši budoucnost. Jedním z nich byl i otec pana Františka Bednáře. Za ukrývání a distribuci zbraní byl 1. září  1944 v Praze na Pankráci  popraven.

 4. Se Seniorklubem za soutokem Labe a Vltavy

  • 17. 5. 2016 v 8.40, Město Hořice, 246 Čtenářů
  • Druhé květnové úterý přivítalo účastníky výletu pěkným počasím, které nás neopustilo během celého dne. Naše první kroky směřovaly do Dobrovických muzeí — konkrétně na prohlídku zaměřenou na historii a současnost cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství v naší zemi, zakončenou videoprojekcí o výrobě cukru. Exkurze to byla velice poutavá, mnohým z našich účastníků se při ní vrátily pěkné vzpomínky na dětství.
 5. Vážná porucha vodovodu na Hrachovci — část Hořic byla vody

  • 16. 5. 2016 v 17.34, Město Hořice, 263 Čtenářů
  • Pracovníci VOS začali v pondělí cca v 17.30 hod. řešit vážnou poruchu vodovodu na Hrachovci, proto byl Hrachovec a ul. Boženy Němcové a ul. Máchova bez vody. Nasadili všechny dostupné lidi a techniku, oprava trvala 2,5 hod. Voda již teče, ale může být stále zakalená.

 6. Smetanovy sady dostanou nové technické zázemí

  • 16. 5. 2016 v 11.44, Město Hořice, 410 Čtenářů
  • Během posledních několika dní došlo pomocí techniky k planýrování pozemku, který navazuje na Smetanovy sady ve východní části směrem do vrchu Gothardu. Donedávna zarostlý pozemek bude zarovnán a zbaven zbytku oplocení a náletové zeleně a využit jako technické zázemí pro údržbu parku.
 7. Strojní zametání 19.5. v ulicích Klicperova, Havlíčkova a Komenského

  • 16. 5. 2016 v 11.30, Město Hořice, 69 Čtenářů
  • Strojní zametání 19.5.2016 bude probíhat v těchto ulicích v hodinách od 6:30 do 13:00:
 8. Havárie vodovodu

  • 13. 5. 2016 v 8.24, Město Hořice, 454 Čtenářů
  • V pátek 13.5. došlo k havárii vodovodu, z tohoto důvodu nepoteče cca do 10:30 hod. voda v ulicích Karlova, Brandlova a Škrétova.
 9. Městský mobiliář bude doplněn po výzvě občanům o další koše a lavičky

  • 12. 5. 2016 v 11.20, Město Hořice, 511 Čtenářů
  • Místostarosta  Ing. arch. Martin Pour by rád  za MěÚ Hořice poděkoval všem  občanům, kteří reagovali na  výzvu k možnosti doplnění chybějícího městského mobiliáře v intravilánu i extravilánu města i v jejich okolí  a odpověděli na oficiální  e-mailovou adresu popř. podnět přinesli přímo  na podatelnu MěÚ. Výzva byla záměrně takto srozumitelně koncipována, aby se široká veřejnost mohla konkrétně a jednoduše vyjádřit k doplnění mobiliáře, herních prvků, zeleně i dalších drobností v Hořicích. Na městě se sešla celá řada podnětů, všechny  byly zaevidovány  a na jejich základě dojde během letošního roku k postupnému doplnění.
 10. Budou další biopopelnice

  • 12. 5. 2016 v 8.10, Město Hořice, 354 Čtenářů
  • Koncem minulého roku se Technickým službám Hořice ve spolupráci s Městem Hořice podařilo získat finanční prostředky na pořízení nového svozového automobilu Iveco za 3,5 mil. Kč. Automobil byl pořízen z městské dotace ve výši 1,5 mil. Kč a prostřednictvím Technických služeb z Evropských dotací ve výši cca 2 mil. Kč.

Starší články (archiv 2002-2005)