Hořice v Podkrkonoší 

Město Hořice

Adresa

 • Město Hořice
 • náměstí Jiřího z Poděbrad 342
 • 508 19 Hořice
 • tel. 492 105 411
 • fax.: 493 623 183
 • IČ: 00271560
 • DIČ: CZ00271560
 • e-mail.: mesturad@horice.org
 • ID datové schránky: 247bzdz
 • ID obce: 4516
 • web.: www.horice.org
 • bankovní spojení pro platby na účet města: 19—1161157329/0800, ČS a.s.
 • bankovní spojení pro dodavatelské faktury: 27—1161157329/0800, ČS a.s.
 • Město Hořice je plátcem DPH od 1. 1. 2008, DIČ CZ00271560

Elektronická adresa elektronické podatelny:

Hořice, město bohaté kulturními tradicemi s průmyslem textilním, kamenickým a strojírenským, leží na úpatí Hořického pískovcového chlumu, jenž je přirozeným předělem mezi drsným podhůřím Krkonoš na severu a úrodným Polabím na jihu. Leží 25 km severozápadně od Hradce Králové a 100 km na severovýchod od Prahy.

telefony, informace:

 • v březnu 2006 zaveden nový tel. operátor, platí tedy nové předčíslí: 492 105 411 (podatelna-ústředna), koncová čísla pracovníků města zůstala zachována
 • z mobilních telefonů můžete volat na GSM brány úřadu: 733 532 945, 733 532 946, 733 532 947

Znak města Hořice

Oficiální znak města Hořice ke stažení, a to hned v několika barvách i formátech pro grafické programy, vydavatelství a tiskárny:

Články z rubriky: Město Hořice

 1. Ve 4 hod rano poplach sireny

  • DNES 30. 3. 2015 v 4.03, Město Hořice, 60 Čtenářů
  • Ve 4 hod svolaly sireny dobrovolne hasice k pozaru v Lukavci. 
 2. Setkání vedení města s podnikateli

  • 27. 3. 2015 v 15.11, Město Hořice, 335 Čtenářů
  • Ve  čtvrtek 26. 3. 2015 proběhlo, pod záštitou starosty města Hořic Aleše Svobody, setkání hořických podnikatelů se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj Martinem Čechem, který přítomné seznámil s aplikací  zákona o veřejných zakázkách při realizaci projektů spolufinancovaných z evropských fondů v časovém horizontu 2014 — 2020 a s  případnými úskalími, na které si má žadatel při zakázkách dát pozor. Na jeho výklad navázal další host Petr Havlík,  jednatel hořické dynamicky se rozvíjející firmy Swell, s.r.o., který se s přítomnými podělil o praktické zkušenosti z čerpání dotací. Následovala volná diskuse podnikatelů s vedením města a přednášejícími.
 3. Investiční záměry Města Hořice pro rok 2015

  • 26. 3. 2015 v 13.32, Město Hořice, 381 Čtenářů
  • Začátkem března byl zastupitelstvem schválen rozpočet města pro letošní rok obsahující několik konkrétních investičních záměrů i prostředky na opravy komunikací a chodníku, projektové dokumentace apod.
 4. Průběžná obnova zeleně je nezbytná

  • 25. 3. 2015 v 9.56, Město Hořice, 380 Čtenářů
  • Hořice jsou krásné město velmi úzce spojené s kamenictvím, kamennými pískovcovými památkami, zajímavou architekturou a pečlivým urbanismem, nad kterým dbala generace a generace Hořičáků před námi. Pravidelnost, smyslnost a rytmiku rozložení ploch města můžete nejlépe vyhodnotit při pohledu z ptačí perspektivy nebo samozřejmě při procházkách městem a jeho okolím.
 5. Zasílejte podněty pro umístění městského mobiliáře a dalších prvků

  • 18. 3. 2015 v 7.06, Město Hořice, 359 Čtenářů
  • V loňském roce došlo k doplnění městského mobiliáře dle návrhu městského architekta Ing. arch. Martina Poura na veřejných prostranstvích v našem městě, které  iniciovala veřejná anketa i vzrůstající připomínky od samotných občanů Hořic. Vypsaná anketa pro podání podnětů od občanů byla velmi úspěšná a kladně hodnocena veřejností, proto i v letošním roce město Hořice vyzývá občany formou ankety k podání podnětů na zlepšení veřejných prostranství ve městě.
 6. Stavební úpravy části Maixnerovy ulice

  • 11. 3. 2015 v 11.06, Město Hořice, 559 Čtenářů
  • Vážení občané, město Hořice objednalo v roce 2014 projektovou dokumentaci stavebních úprav Maixnerovy ulice (obsahující nové veřejné osvětlení, položení metropolitní sítě, definitivní úpravu povrchů chodníků a  komunikace včetně dopravního značení). Rozsah stavby je od křižovatky ul. Karlova (nad prodejnou Lidl) až po křižovatku u bývalého hostince Na Borku.
 7. Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Komenského

  • 10. 3. 2015 v 9.26, Město Hořice, 597 Čtenářů
  • Město Hořice získalo příslib poskytnutí dotace na snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Komenského v Hořicích. Předmětem podpory je realizace úspor energie a rekonstrukce zdroje vytápění v budově základní školy v Komenského ul. v Hořicích.
 8. Je to jasné. Peníze půjdou v Hořicích do škol

  • 10. 3. 2015 v 6.57, Město Hořice, 397 Čtenářů
  • Rok ve znamení škol. Stavební práce čekají hned tři zařízení: Základní školu Komenského a mateřinky Na Habru a Husova. Zastupitelé v pondělí schválili rozpočet, v němž tyto tři školy představují více než třetinu veškerých investičních výdajů. Dohromady jde zhruba o 12 milionů.
 9. Schválený rozpočet města Hořice na rok 2015

  • 6. 3. 2015 v 10.35, Město Hořice, 341 Čtenářů
  • Město Hořice zveřejňuje rozpočet města na rok 2015 včetně rozpočtu peněžních fondů a rozpočtového výhledu na období 2016 — 2018, který byl schválený na zasedání Zastupitelstva města Hořice dne 2. března 2015.
 10. Delegace z Hořic navštívila polské město Strzegom

  • 2. 3. 2015 v 13.38, Město Hořice, 361 Čtenářů
  • Vedení města Hořice spolu s dalšími pracovníky navštívilo polské město v Dolnoslezském vojvodství Strzegom, které by mohlo být dalším partnerským městem.

Starší články (archiv 2002-2005)