Hořice v Podkrkonoší 

Město bez bariér

Hořice — město bez bariér

Aktualizováno 9.12.2012

Mapa — Město bez beriérHlavním cílem integrovaného projektu "Hořice — město bez bariér" je zvýšení kvality života obyvatel ve městě, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér, což jim umožní snadnější pohyb po městě a dovolí jim tak plně se zapojit do občanského života.

V roce 2007 byla vypracována expertní studie zaměřená na úpravy dopravní infrastruktury města směřující ke zvýšení  bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vznikl tak návrh na vytvoření komplexního systému  bezbariérových tras, které by splňovaly učitý standard pro bezpečný a kvalitní pohyb zejména některých skupin občanů, např. seniorů, maminek s dětmi, občanů s pohybovým handicapem, školáků apod. Trasy byly označeny jako dopravní, školní, kulturní a odpočinková.

Realizované úpravy navržených tras obsahují 66 různých objektů, především chodníků, prostranství, vozovek a zelených ploch s celkovou rozlohou téměř 50 tis. m2, přes 330 nových zdrojů osvětlení, 247 parkovacích stání, řadu bezbariérových vstupů a dalších ploch v budovách škol a budovách pro zdravotní a sociální péči, rozmístění více než 200 kusů předmětů venkovního vybavení, jako laviček, bezpečnostních zábradlí, odpadkových košů a stojanů na kola.

V současné době je tento projekt předán veřejnosti do užívání!

Popis jednotlivých tras:

Trasa č. 1 — žlutá, DOPRAVNÍ

Trasa žlutá — 1 Trasa žlutá — 2 Trasa žlutá — 3 

Trasa č. 2 — modrá, ŠKOLNÍ

Trasa modrá — 1 

Trasa č. 3 — červená, KULTURNÍ

Trasa červená — 1 Trasa červená — 2 

Trasa č. 4 — zelená, ODPOČINKOVÁ

Trasa zelená — 1 Trasa zelená — 2 Trasa zelená — 3 
  

Související články:

Fotogalerie:

  • Fotogalerie Hořice město bez bariér — červen 2010
  • Slavnostní ukončení projektu Hořice - Město bez bariér
  • Děkujeme všem hořickým občanům za trpělivost a shovívavost při omezeních, která byla způsobená realizací projektu Hořice — město bez bariér.

     

    regionalni-oper-program-regionu-soudrznosti-Severovychod-450px