Hořice v Podkrkonoší 

Hospicové o.s. Duha otevřelo nové prostory

Za přítomnosti světícího královéhradeckého biskupa Mons. Josefa Kajneka, zakladatelky hospicové péče v ČR Marie Svatošové, členů hořického Hospicového o.s. Duha, osobností veřejného života a hostů došlo v pondělí 11. února ke slavnostnímu otevření nových rekonstruovaných prostor, kde od nynějška  bude sociální poradna Centra hospicové péče, přednášková místnost, knihovna a audienční síň. Díky sponzorským darům a dotacím z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Podchlumí, Nadace ČEZ a Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského tak dochází k postupné modernizaci tamních prostor, což mohli návštěvníci i zástupci médií posoudit podle vystavené fotografické dokumentace. Součástí slavnostní akce byla i beseda iniciátorky hořického hospice Jana Siebrové s Marií Svatošovou. Velký dík byl vysloven pracovníkům, kteří se o chod hospice starají, donátorům, sponzorům a také studentům ZUŠ Hořice, kteří se během svěcení a proslovů postarali o kulturní program.