Hořice v Podkrkonoší 

Vyplácení odměn členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí

  • 4. 3. 2013 v 11.09, Městský úřad, 1584 Čtenářů
  • Nejvyšší správní soud dne 19.02.2013 rozhodl o posledních třech volebních stížnostech. Celkem obdržel 109 návrhů týkajících se volby prezidenta republiky; 64 z nich odmítl pro opožděnost nebo z jiného důvodu (např. neodstranění vad návrhu), 24 se zabýval meritorně a zamítl je. U zbývajících se nejednalo o volební stížnosti ve smyslu zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky).

Vzhledem k tomu, že návrhy na neplatnost volby prezidenta republiky Nejvyšší správní soud zamítl, končí činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise v souladu s ustanovením § 58 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu. V řízení ve věcech volebních rozhoduje Nejvyšší správní soud usnesením, které v plném znění doručuje účastníkům řízení a zároveň jej vyvěšuje na úřední desce. Usnesení nabývá právní moci dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů). Dne 19.02.2013 byla podle ust. § 58 odst. 2 zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta, ukončena činnost okrskových volebních komisí.

Ode dne 20.02.2013 tedy začíná běžet 30 denní lhůta pro vyplacení odměn členům okrskových volebních komisí obecními úřady a členům zvláštních okrskových volebních komisí zastupitelskými úřady.

Výplata zvláštní odměny a případné paušální náhrady ušlého výdělku bude v Hořicích členům OVK vyplacena dne 14.03.2013.

Zdroj: Hana Drbohlavová, MěÚ Hořice, odbor správní — volby

Redakce: MB

Komentáře k článku

Přihlásit přes mojeID Proč mojeID | Založit účet mojeID

Více článků