Hořice v Podkrkonoší 

Připravenost města Hořice na řešení krizových situací

  • 2. 3. 2013 v 7.55, Městský úřad, 1480 Čtenářů
  • Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve městě Hořice  a v jeho správním obvodu obce s rozšířenou působností, je zajišťována v souladu s právními předpisy — tzv. „krizovou legislativou“.

V souladu s touto legislativou byl v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností Hořice dne 10.12.2012 projednán  „Krizový plán obce s rozšířenou působností Hořice“.  Současně byl plán schválen starostou města. Písemná a elektronická verze plánu jsou k dispozici a nahlédnutí na Městském úřadě Hořice a u Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Krizový plán zpracovává dle § 15 písmena c) zákona 240/2000 Sb. hasičský záchranný sbor kraje ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obce s rozšířenou působností a slouží jako obecný návod při řešení krizových stavů na správním území obce s rozšířenou působností. Tento plán  je základním dokumentem, který má zabezpečit základní práva občana v případě živelních pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí, které  ohrožují životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty. Obsahuje soubor dokumentů popisující analýzy možných hrozeb na správním území a souhrn krizových opatření a postupů, které by orgány územní samosprávy a složky integrovaného záchranného systému použily k řešení událostí a zabezpečení občanů.

Výsledkem použití plánu při vyhlášení krizové situace je zvládnutí situace tak, aby působení negativních událostí spolu s nezbytnými opatřeními nepřineslo neodůvodněné strádání obyvatelstva postiženého území (ohrožení životů, zdraví a  ztráty na majetku velkého rozsahu) a nebyl přerušen výkon veřejné  zejména státní správy. Schválený „Krizový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořice“ má platnost od 1.1.2013. a nahradil doposud zpracované dokumenty.  
           
Zdroj: Ředitel UO HZS Jičín, plk. PhDr. Libor Zikeš

Redakce: MB

Komentáře k článku

Přihlásit přes mojeID Proč mojeID | Založit účet mojeID

Více článků