Hořice v Podkrkonoší 

Městská nemocnice a Sociální služby nadále ve správě města Hořice

  • 27. 2. 2013 v 10.47, Ostatní, 1237 Čtenářů
  • Rada a vedení města Hořice se opakovaně zabývaly otázkou, jakým způsobem dále provozovat obě příspěvkové organizace. Vedení města mělo k dispozici několik nabídek od soukromých investorů, kteří se chtěli na řízení nemocnice různým způsobem podílet, mezi nimi byla i veřejnosti známá nabídka od firmy Asklepion.

Městské zastupitelstvo proto vytvořilo pracovní skupinu, která se otázkou dalšího způsobu provozování obou zařízení zabývala. Dospěla nakonec k názoru, že obě zařízení lze buď soukromému subjektu pronajmout nebo prodat nebo provozovat jako dosud ve vlastní režii. Po důkladném zvážení všech argumentů jednoznačně doporučila zastupitelstvu obě zařízení nadále provozovat v režimu příspěvkových organizací, tzn. pod správou města Hořice. Městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 18. 2. 2013 po vzrušené diskusi nakonec odsouhlasilo doporučení pracovní skupiny. Rada Města se nadále bude situací v obou zařízení zabývat. K tomu, pokud to bude možné a účelné, bude využito i evropských dotací. Závěrem musím konstatovat, že Městská nemocnice Hořice hospodaří prakticky bez nároku na městský rozpočet  a Sociální služby mají rozpočet vyrovnaný při stabilní podpoře z městského rozpočtu a rozpočtu Královéhradeckého kraje. Sociální služby města Hořice  jsou zařazeny do dlouhodobého plánu financování sociálních služeb kraje. V současné době nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly tuto situaci vážným způsobem rozkolísat.


Zdroj: MUDr. Pavel Sieber, místostarosta Hořic

Redakce: MJ

Komentáře k článku

Přihlásit přes mojeID Proč mojeID | Založit účet mojeID

Více článků